Харчування

ВСТАНОВЛЕНА ВАРТІСТЬ ХАРЧУВАННЯ

Відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від від 21.10.2015 № 768 встановлено вартість харчування дітей дошкільного віку:

Для дітей раннього віку 18,40  грн.  (11,04 грн. за рахунок коштів батьків (60 % від вартості харчування) та 7,36 грн. з міського бюджету (40 % від вартості харчування).

Для дітей дошкільного віку 28,30 грн.  (16,98 грн. за рахунок коштів батьків (60 % від вартості харчування) та 11,32  грн. з міського бюджету (40 % від вартості харчування).

У санаторних групах для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після виліковування від туберкульозу і для дітей та учнів Житомирського навчально-виховного комплексу спеціального типу № 59 Житомирської міської ради, як таких, які мають статус ослаблених та дітей, які часто хворіють, – 35,60 грн.

 

ПІЛЬГИ

І. Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей  у  заклади дошкільної освіти:

  1. Дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).

Згідно з п.17 статті 20 та п. 2  статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

  1. Дітям військовослужбовців (першочергово).

Згідно з п. 4  статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

  1. Дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово).

Згідно з п.4 статті 83 Закону України «Про прокуратуру».

ІІ. Держава гарантує надання пільг  на харчування дітей  у  закладах дошкільної освіти:

Відповідно до статті 35 «Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти» Закону України “Про дошкільну освіту”

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, які навчаються у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному закладі дошкільної освіти визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 33 «Соціальний захист дітей дошкільної освіти» Закону України “Про дошкільну освіту”

Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, гарантовано право на утримання у державних і комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок держави.

Дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, гарантовано право на відвідування державних і комунальних закладів дошкільної освіти з гнучким режимом роботи та їх утримання у цих закладах за рахунок держави.

Рішенням Житомирської міської ради від 16.03.2016р. №156 «Про внесення змін і доповнень до міської цільової Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років»

Передбачено забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти  за кошти бюджету:

  • дітей з сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
  • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей у санаторних групах для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після виліковування від туберкульозу, у спеціальних групах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дітей та учнів Житомирського навчально-виховного комплексу спеціального типу № 59 Житомирської міської ради;
  • дітей, один із батьків яких:
  • захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
  • загинув чи помер, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беручи безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

за кошти бюджету в розмірі 50 відсотків розміру плати за харчування дітей раннього та дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини, навчально-виховних комплексах, для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.