Витяг з протоколу загальних батьківських зборів ЖДНЗ № 57

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 57

Витяг з протоколу

загальних батьківських зборів ЖДНЗ № 57

 

від 09 червня  2017 року

  Присутні: голови та члени батьківського комітетів груп, батьки та педагоги закладу; всього: 120 чоловік Порядок денний:
 1. Підсумок роботи ЖДНЗ № 57 за 2016-2017н. р. Звіт керівника закладу.
 
 1. Слухали: Зорю О.А., яка виступила зі звітом керівника ЖДНЗ № 57 про результати роботи закладу протягом 2016-2017 н. р.
           Я, Зоря Олена Андріївна, завідувач ЖДНЗ №57,  з 2010 року очолюю даний заклад. Маю повну вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної діяльності 34 роки. Я, як завідувач, забезпечую:
 • - реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
 • - дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;
 • - у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
 • - приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
 • - є розпорядником бюджетних коштів дошкільного закладу, укладаю договори.
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю». Мета звіту: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. Завдання звітування:
 1. Забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним закладом.
 2. Стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
Житомирський дошкільний навчальний заклад № 57 комбінованого типу Житомирської міської ради, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Довженка, 11. На даний час в ЖДНЗ № 57 функціонує 11 груп: 2 групи раннього віку, 7 груп дошкільного віку, 2 групи логопедичні. Всього 318 дітей. Заклад працює за 5 – денним режимом роботи. Чергова ранкова група з 07.00 до 07.30 год. Вечірня група з 18.00 до 19.00 год. В ЖДНЗ №57 працюють 65 співробітників, 28 з яких – педагоги, 37 – обслуговуючий персонал.               Житомирський дошкільний навчальний заклад № 57 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
 • Конституції України;
 • Закону України « Про освіту»;
 • Закону України «Про дошкільну освіту»;
 • Базового компоненту дошкільної освіти України;
 • Закону України «Про охорону праці»;
 • програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей,
 • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту,
 • виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Головною метою роботи ЖДНЗ №57 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.  
 1. Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку
Соціально-педагогічний патронат сімей здійснюється за місцем їхнього проживання. Для організації відповід­ної роботи розроблено конкретний план відповідно до мети і завдань соціально-педа­гогічного патронату; визначені конкретні виконавці та узгоджені їхні дії; забезпечено контроль за здійснен­ням патронату.  За останніми перевіреними даними на дільниці закладу проживає 122 дитини у віці від 0 до 5 років, які не відвідують ДНЗ ( з них вісім дітей 6-го року життя). Робота з дітьми дошкільного віку передбачає їхній розвиток, виховання і навчання відповідно до вікових пот­реб і можливостей, особливостей сві­тосприймання і виду провідної діяль­ності. Зміст роботи забезпечується цілеспрямованою підготовкою дитини до самостійного життя в соціумі. Питання соціально-педагогічного патронату заслуховуються на нарадах при завідувачу, обговорюються в індивідуальних бесідах з педагогами, плануються форми роботи та пропонуються рекомендації щодо їх проведення на засіданнях ініціативної групи, до складу якої входять завідувач  дошкільним закладом, вихователь-методист, практичний психолог, музкерівники, інструктор з фізкультури, медична сестра. Дієвою є організація роботи консультпункту, який  діє на базі дошкільного закладу. До участі в їх роботі залучаються не тільки вихователі, а й соціальні педагоги, практичні психологи, логопеди, музичні керівники, які надають необхідну консультативно-педагогічну допомогу батькам з питань виховання та розвитку дітей.  Педагоги, які здійснюють соціально-педагогічний патронат, не сторонні спостерігачі, а учасники спільної діяльності з дітьми і дорослими, їхні зусилля спрямовані на те, щоб спонукати сім\'ю до дії, соціальної ініціативи, допомогти дитині у здобутті дошкільної освіти. Ст. 8 Закону України  « Про дошкільну освіту» передбачено, що сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечувати дошкільну освіту  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Батьки повинні бути поінформовані про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти. З цією метою в дошкільному закладі поширена практика роботи з організації різних форм роботи (батьківські збори, конференції, клуби, центри консультування, у тому числі електронні, школи для батьків, постійно діючі спеціальні лекторії; організація виставок навчально-методичних посібників для батьків, медіа-освіта тощо), що дало змогу  активізувати роз’яснювальну роботу щодо переваг та необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти за рік до навчання в першому класі. Для проведення такої роботи залучаються представники органів охорони здоров’я, психологічної служби, засобів масової інформації.  
 1. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу
  2.1. Стан матеріально-технічного забезпечення групових та ігрових кімнат, спортивної зали, музичної зали та інших кімнат спеціального призначення, в тому числі спалень, роздягалень. Житомирський дошкільний навчальний заклад  № 57 комбінованого типу має приміщення різного призначення, всі вони використовуються за напрямком діяльності. Приміщення розподілені за своїм функціями: навчальні, медичні, адміністративно-господарські. Навчальні приміщення: 7 групових осередків для дітей дошкільного віку,  2 – для дітей раннього віку,  2 – спеціалізовані для дітей з порушеннями мови.  Групові осередки для дітей раннього віку та спеціалізовані для дітей з порушеннями мови розташовуються на першому поверсі. До складу групових осередків входять: приймальня, ігрова, спальня, туалет, буфетна. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для зберігання іграшок, будівельних матеріалів, полички для книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають вимогам ТБ. В роздягальні вздовж стін розміщені шафи для верхнього дитячого одягу, дзеркало та лави.  Усі приміщення пов’язані між собою та мають аварійні виходи на вулицю. Вони використовуються для проведення щоденної навчально-виховної роботи з дошкільниками відповідно чинних програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, організованої та вільної ігрової діяльності дітей, для організації харчування та денного відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх замінюють. Музична зала. Приміщення використовується для проведення щоденних занять, свят та розваг, дозвілля з музичного виховання відповідно з розкладом занять та планом роботи закладу. Музична зала забезпечена музичними інструментами, необхідними меблями, дидактичними посібниками та музично-дидактичними іграми у відповідності до «Типового переліку обов\'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу». В залі є фортепіано, 1 музичний центр, магнітофон, набір CD-дисків, касет с записами класичної та сучасної музики, комп’ютер та принтер, набір музичних інструментів для оркестру. Фізкультурна зала. Приміщення використовується для проведення щоденних занять з фізичного виховання, свят, розваг,  Днів здоров\'я, ранкової гімнастики тощо відповідно із розкладом занять та планом роботи закладу. Забезпечений магнітофоном, фортепіано. В наявності є набір CD-дисків, касет з записами різних видів ранкової зарядки, рухливих ігор, сучасної та класичної музики, які використовуються під час занять. В цьому навчальному році заклад  продовжує використовувати у фізкультурно-оздоровчій роботі інноваційні форми роботи: аеробіка, степ-аеробіка. Придбані та використовуються балансири та фітболи. Кабінет практичного психолога. Використовується для проведення занять з психопрофілактики, психокорекції, психодіагностики з вихованцями закладу та  їх батьками, зі співробітниками. Оснащений магнітофоном, комп’ютером та принтером. Методичний кабінет. Містить пов\'язані між собою робочий кабінет та хол фондів  бібліотеки методичної служби, приватну зону. Приміщення методичного кабінету використовується для проведення відповідної роботи з педагогами закладу. Оснащений ноутбуком, телевізором, принтером, DVD, магнітофоном, інтерактивною дошкою. В наявності є набір  CD-дисків з записами занять, свят, художньої літератури, класичної та сучасної музики. Медичні приміщення: Блок для надання медичних послуг, який містить 4 не пов\'язані між собою приміщення: робочий кабінет медичних працівників, процедурний кабінет, кабінет для фізіолікування і ізолятор. Усі приміщення використовуються для надання медичних послуг вихованцям закладу. Медичне обладнання знаходиться в робочому стані та використовується за призначенням:
 1. Шафа медична.
 2. Шафа для інструментів.
 3. Кушетка медична.
 4. Стіл для мед. інструментів.
 5. Ваги медичні.
 6. Лампа ртутно-кварцева.
 7. Стетофенодоскоп.
 8. Інгалятори.
 9. Тонометр.
 10. Ростомір.
Адміністративно-господарські приміщення: харчоблок, пральня та гладильна кімнати, кабінети кастелянки, завгоспа, бухгалтерії, кабінет завідувача. Пральня обладнана спеціальним  технічним обладнанням:
 • пральні машина – 4 шт;
 • праски – 2 шт;
 • сушильні шафи – 2 шт.
Всі кабінети і обладнання ДНЗ знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в навчальному році. Помешкання оформлені з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами, панно, картинами. Щороку здійснюється косметичний ремонт вікових груп, внутрішніх приміщень – коридорів, сходових маршів, методичного кабінету, кабінету психолога, музичної зали, спортивної зали, балконів та інших приміщень закладу.   2.2. Забезпеченість комп’ютерами та іншими технічними засобами навчання, ефективність їх використання у педагогічному процесі, а також в управлінсько-методичній роботі   Комп\'ютеризація дошкільного закладу є задовільною. Кількість повністю укомплектованих комп’ютерів в ЖДНЗ №57 6,  ноутбуки - 4 шт., мультимедійна система – 1шт., інтерактивна дошка – 1 шт. вони 100% не відповідають сучасним вимогам. Хоча заклад підключений до мережі INTERNET і має 9 точок підключення до мережі інформаційні комп’ютерні технології використовуються не в повному обсязі.  Актуальним залишається створення ВЕБ сайту закладу. Впровадження ІКТ сприятиме:
 • підвищенню рівня інформаційної компетентності педагогічних працівників закладу;
 • удосконаленню системи управлінської діяльності;
 • забезпеченню високого рівня активності батьків щодо розвитку інформатизації дошкільного навчального закладу;
 • підвищенню показників інтелектуального розвитку дітей.
  2.3. Залучення додаткових джерел фінансування   Надання батьківської благодійної допомоги відбувається на добровільних засадах, обговорюється на батьківських зборах. Батьківські комітети груп та дошкільного закладу контролюють надходження та використання коштів відповідно до чинного законодавства. Обов’язково оформлюється відповідна документація та відображається у бухгалтерському обліку відповідними актами. Систематично головами батьківських комітетів проводиться звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед батьками на загальних та групових батьківських зборах.  Протягом 2016-2017 навчального року  залучено такі кошти та придбані товари:
 1. З міського бюджету:
- придбання обладнання, матеріалів та інвентарю: 94 000 грн.; - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів: 2772  грн.; - оплата послуг: 57026 грн.; - поточні та аварійні ремонти приміщень: 117005грн.
 1. Додаткові кошти:
–   30000грн. –  для ліквідації аварії водопроводу;
 • 28000грн.. – придбання плитки для підлоги на коридори (заміна лінолеумного покриття, Припис ДСНС України);
 • 50000грн. – для завершення поточного ремонту в приміщенні пральні.
 1. За благодійні батьківські кошти:
на придбання меблів, посуду, технічних засобів навчання та на надання благодійних послуг – 47345  грн.
 1. За благодійні кошти депутатів:
-  40000 грн.. – придбання постільної білизни.
 1. Вжиті заходи щодо забезпечення ЖДНЗ №57 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки
       В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років. Розстановка педагогічних кадрів відбувається із врахуванням стажу та досвіду роботи.               Атестація педагогічних працівників ЖДНЗ №57 у 2016/2017 навчальному році проводилась згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії ЖДНЗ та пройшла на високому рівні. В ЖДНЗ №57 відповідно графіку атестації в дошкільному закладі атестувалися педагоги: Катеринич С.В., Григорчук Л.В., Чепис Т.М., Мирончук О.В., Рачок Л.С., Андрощук З.Н., Полякова І.М. . Вихователі, які атестувалися в 2016-2017 навчальному році,  були активно задіяні в дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня «Формування еколого, економіко та соціально доцільної поведінки дошкільників в контексті освіти для сталого розвитку». Вихователі увійшли до складу  творчої групи, яка працювала над колективною роботою «Впровадження освіти для сталого розвитку в практику роботи дошкільного закладу», та представили її на міській виставці «Сучасна освіта Житомира-2017» (нагороджені Дипломом І ступеню). Педагоги закладу, які проходили атестацію в поточному навчальному році,  працювали відповідно індивідуального плану роботи на атестаційний період; над індивідуальною проблемною темою та творчим проектом : Катеринич С.В. «Пісочна анімація як ефективний засіб формування комунікативних навичок дітей дошкільного віку»; Григорчук Л.В.  «Міні-музей «Бджілка-трудівниця», як ефективний засіб формування комунікативно-мовленнєвих здібностей»; Чепис Т.М. «Розвиток художніх здібностей дітей засобами розважального малювання»; Полякова І.М. «Використання логічних блоків Дьєнеша у роботі з дітьми дошкільного віку»; Андрощук З.Н. «Розвиток  інтелектуальних  здібностей дошкільників  в  ігротеці  розвивальних  ігор»; Рачок Л.С. «Розвиваючий вплив різних видів іграшок та ігор»; Мирончук О.В. «Сенсорний    розвиток, як основа формування розумових здібностей дитини». Педагоги брали  участь у роботі методичних об\'єднань НМЦ управління освіти, в педагогічних радах, семінарах, виставках; були учасниками колективних переглядів. За розробленими самостійно плануванням та змістом кожен з атестуючих педагогів ефективно проводив гурткову роботу з дітьми з різних напрямків пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку. Результати атестації в 2016-2017 н.р. наступні:

Навчальний рік

2016-2017 н.р.

кількість педагогів, які атестуються 7
підтвердження тарифного розряду 9 т.р. - 1
спеціаліст -
спеціаліст другої категорії 5 - присвоєння
спеціаліст першої категорії -
спеціаліст вищої категорії 1-підтвердження
звання «вихователь-методист» 1-підтвердження
  Курсову перепідготовку з вересня 2016 по липень 2017 року пройшли 6 педагогів. До кінця 2017 року має пройти ще 1 педагог.        Освітній рівень  педагогів:
Повна вища освіта Неповна вища освіта Всього педагогів
27 4 31
  Кваліфікаційний рівень педагогів:
Спеціаліст вищої категорії 8
Спеціаліст першої категорії 2
Спеціаліст другої категорії 11
Спеціаліст 6
11-й  т.р 4
9-й  т.р 1
Звання «вихователь-методист» 8
Відмінник освіти України 1
 
 1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров\'я вихованців та педагогічних працівників
В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ЖДНЗ №57 з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів.  Встановлюється оптимальний режим роботи для жінок, що мають 2-х і більше дітей віком до 15 років та для тих, хто поєднує роботу з навчанням. В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення). В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. В наявності Інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу ( всі працівники ознайомлені з нею під особистий підпис). В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах та конференціях. Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури; один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання , Дні здоров’я. Традицією стали спортивні свята за участю батьків. В закладі існує система проведення гартувальних процедур. Традиційно з 1 червня по 31 серпня заклад переведено на літньо - оздоровчий режим роботи, оплата за харчування дітей збільшено на 10%.   4.1. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:
 • Створення безпечних умов для перебування дітей.
 • Організація догляду за дітьми.
 • Робота з колективом по ОП та БЖД.
 • Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.
 • Робота з батьками.
Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом навчального року. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання. Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ,  ОП, БЖД. Ці питання заслуховується на нарадах при завідувачі, педрадах, батьківських зборах, тощо. Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: «Основи здоров\'я», «Виконуй правила пожежної безпеки», «На вулицях міста» , «Я в біду не попаду». В групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. 2 рази на рік діти проходять тестування з цього питання. В ДНЗ розміщено куточок практичних дій для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях. В травні 2017 р. у ЖДНЗ №57 проведено «Тиждень безпеки дитини», у вересні 2016 року місячник «Зелений вогник», в жовтні 2016 року – місячник протипожежної безпеки, в листопаді 2015 року – місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності.   4.2. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям-чорнобильцям   Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 р було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ЖДНЗ №57. Вихователем-методистом та практичним психологом  розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, неповних, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. Сім’ям надавались консультації практичного психолога, вихователя-методиста, завідувача. З лютого 2017 року в штати дошкільного закладу введена посада соціального педагога.  

Соціальний паспорт ЖДНЗ №57станом на 01.08.2017 року

 
№ з/п КАТЕГОРІЯ К-ть сімей К-ть дітей Пільги оплати за харчування  
1 Діти-напівсироти 2 3 -
2 Діти із багатодітних сімей 13 15 50%
3 Діти, які виховуються одинокими матерями   10 -
4 Діти із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах - - -
5 Діти з особливими потребами 2 2 звільнені
6 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, над якими встановлено опіку - - -
7 Діти із малозабезпечених сімей 7 8 Звільнені
8 Діти, які переселені із зони АТО - - -
9 Діти учасників АТО - 11 Звільнені
 
 1. Організація харчування дітей
               Робота з організації харчування дітей ЖДНЗ №57 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 № 298/227. Усі продукти харчування, що надходять до ЖДНЗ №57 відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування. Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів. Старші медичні сестри Кучинська О.В., Захарчук О.В. ведуть документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та шеф-кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, здійснює С - вітамінізацію, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів. Подальші напрямки роботи:
 • Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ЖДНЗ №57
 • Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей
 • Співпраця з батьківським активом закладу з питання покращення харчування дітей.
 
 1. Організація методичної роботи в ЖДНЗ №57
              Методична робота в Житомирському дошкільному навчальному закладі №57 здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, НМЦ управління освіти Житомирської міської ради, нормативно-правовими документами про дошкільну освіту, планується й проводиться на діагностичній основі Керуючись напрямками національної програми «Освіта»,  Законом України  «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», педагогічний колектив Житомирського дошкільного навчального закладу №57 в 2016-2017 навчальному році спрямовував свої зусилля на вирішення наступних завдань:
 1. Продовжити роботу над формуванням у дітей екологічно-, економічно- й соціально доцільної поведінки шляхом впровадження освіти для сталого розвитку.
 2. Створювати умови для формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми шляхом використання творчої гри як ефективного засобу освітнього впливу на дитячу особистість.
 3. Сприяти вихованню патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку та розвитку її духовного потенціалу засобами музичного мистецтва.
Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента реалізується через програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Методична робота протягом навчального року була спрямована на розвиток творчих здібностей педагогів, підвищення рівня їх професійної  майстерності, формування умінь ефективного використання інновацій у навчально-виховному процесі. Завданнями методичної служби ЖДНЗ №57 в 2016-2017 н.р. були:
 1. В межах роботи з молодими педагогами та з метою розвитку їх професійної компетентності організувати постійно діючий практикум з формування вміння спостерігати та аналізувати.
 2. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно –
комунікаційних технологій (ІКТ).
 1. Поглибити роботу щодо підвищення іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення, а також профілактики емоційного вигорання.
 2. Сприяти розвитку критичного мислення педагогів.
Відповідно до річного плану роботи у закладі проводились тематичні засідання педагогічних рад у формі «круглих столів», диспутів, методичних мостів та педагогічних діалогів:
 1. Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрями створення іміджу сучасного дошкільного закладу (серпень 2016)
 2. Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами музичної діяльності (листопад 2016)
 3. Творча гра як ефективний засіб формування мовленнєвої компетентності дошкільника (лютий 2017)
 4. В центрі уваги – особистість дитини (травень 2017)
Досягненням роботи колективу в 2016-2017 н.р. є:
 1. Участь в педагогічній виставці «Сучасна освіта – 2017» (Дипломи І ступеню міської та обласної виставки).
 2. Участь вихователя-методиста Сімайкіної Т.Ю. в семінарі-тренінгу «Теорія і методика освіти для сталого розвитку в роботі ДНЗ» ( 21.10. 2016 р) на базі Житомирського ОІППО. Виступ на тему «Взаємодія з батьками під час впровадження освіти для сталого розвитку в практику роботи дошкільного закладу»
 3. Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Реалізація принципів педагогіки емпауерменту як ефективного механізму впровадження освіти для сталого розвитку» (18.05.2017 р):
 • музичне вітання дітей та педагогів закладу;
 • виступ вихователя-методиста Сімайкіної Т.Ю. «Впровадження в практику роботи дошкільного закладу посібника «Маленькі люди великого світу»;
 • виставка посібників;
 • виготовлення подарунків членам делегацій з інших областей;
 • зустріч з делегацією педагогів м.Краматорськ, Слов’янськ в дошкільному закладі – 17.05.2017 р. (екскурсія по закладу, круглий стіл «Обговорення проміжних результатів впровадження освіти для сталого розвитку в практику роботи дошкільних закладів»).
 1. Педагоги, батьки та діти дошкільного закладу взяли участь в акції, спрямованої на вшанування пам’яті загиблих воїнів у зоні АТО – висадження штучних квітів маку на місцях загибелі воїнів 95-ої окремої аеромобільної бригади м. Житомира. (квітень 2017 р).
 2. Діти та педагоги закладу виготовили власноруч листівки з привітаннями до Великодніх свят для учасників бойових дій (квітень 2017 р).
 3. Участь вихователя-методиста у міжнародному науково-методичному семінарі-тренінгу «Виховання характеру» (24.10.-26.10.2016 р)
 4. Участь практичного психолога Катанаха А.М. у міжнародному семінарі-тренінгу «Характер для дітей. Лідерство» (27.03. – 29.03. 2017 р).
 5. Зустріч з делегацією «Східноєвропейської гуманітарної місії» зі США, м. Даллас, штат Техас:
 • музичне вітання дітей та працівників закладу
 • екскурсія дошкільним закладом
 • круглий стіл з обговорення результатів, шляхів впровадження посібника «Виховання характеру дитини».
 1. Участь вихователя-методиста Сімайкіної Т.Ю., вихователів Куценко В.В., Чепис Т.М. в презентації нового навчально-методичного посібника з освітньої програми для дитячих садків «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Діємо разом» (19.05.2017 р) в Інституті педагогіки НАПН України в м.Києві.
Педагоги закладу є авторами ряду друкованих матеріалів:
 1. Орлова О.А., Сімайкіна Т.Ю. Курчат по осені рахують. Методичні рекомендації. Вступ до теми.// Методична скарбничка вихователя, №10, 2016.
 2. Плани-конспекти занять та матеріали до рубрики «Картотека»// Методична скарбничка вихователя, №10, 2016.
 3. Плани-конспекти занять та матеріали до рубрики «Справи дня»// Методична скарбничка вихователя, №2, 2017.
 4. Збірник статей «Реалізація принципів педагогіки емпауерменту як ефективного механізму впровадження освіти для сталого розвитку дошкільників» /За ред. О.А.Орлової – Житомир: 2017. – 132 с.:
  • О.А.Зоря, Т.Ю.Сімайкіна. Впровадження освіти для сталого розвитку в практику роботи дошкільного закладу;
  • Т.А.Максименко, Т.Ю.Сімайкіна. Організація роботи гуртка «Цей чарівний пісок»;
  • О.А.Орлова, Т.Ю.Сімайкіна: Навчаюсь всюди і завжди; Курчат рахують восени; Природа-мені, я – природі; Дії видимі і невидимі.
 5. Реалізація принципів педагогіки емпауерменту як ефективного механізму впровадження освіти для сталого розвитку дошкільників. (Збірник для музичних керівників). За заг.ред. О.А.Орлової, Т.Ю.Сімайкіної, Т.В.Ринчковської - Житомир : 2017 – 184 с.:
  • Бондар І.С., музичний керівник ЖДНЗ №57. Планування освітньої роботи з музичної діяльності;
  • Бондар І.С., музичний керівник ЖДНЗ №57. Тематичні заняття з музичної діяльності. Конспекти занять.
 6. Катанаха А.М. Вихователі та батьки – поруч чи разом? Вихователь-методист дошкільного закладу, №7, 2016.
 6.1. Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес               В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичним підписним виданням, сучасним дидактичним матеріалом. Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику ТРВЗ, елементи системи М.Монтессорі, методику К.Орфа, Л.Калуської. Дошкільний заклад є учасником Всеукраїнської дослідно-експериментальної роботи  «Формування екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку». В ході проведення експериментальної роботи педагогічний колектив став активним учасником ряду заходів: Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Реалізація принципів педагогіки емпауерменту як ефективного механізму впровадження освіти для сталого розвитку» (18.05.2017 р):
 • музичне вітання дітей та педагогів закладу;
 • виступ вихователя-методиста Сімайкіної Т.Ю. « Впровадження в практику роботи дошкільного закладу посібника «Маленькі люди великого світу»;
 • виставка посібників;
 • виготовлення подарунків членам делегацій з інших областей;
 • зустріч з делегацією педагогів м. Краматорськ, Слов’янськ в дошкільному закладі – 17.05.2017 р. (екскурсія по закладу, круглий стіл «Обговорення проміжних результатів впровадження освіти для сталого розвитку в практику роботи дошкільних закладів»).
Участь вихователя-методиста Сімайкіної Т.Ю., вихователів Куценко В.В., Чепис Т.М. в презентації нового навчально-методичного посібника з освітньої програми для дитячих садків «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Діємо разом» (19.05.2017 р) в Інституті педагогіки НАПН України в м. Києві.   6.2. Організація гурткової роботи Належна увага приділялась завданню розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності та формуванню здоров’язберігаючої і мовленнєвої компетентності; вихованню моральних якостей особистості дитини дошкільного віку.  Протягом року у дошкільному закладі результативно та ефективно діяли 6 гуртків художньо - естетичного напрямку:
 • «Чарівна веселка» (мета: розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії дошкільників через застосування нетрадиційних технік малювання);
 • «Чарівна смужка» ( мета: розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії дошкільників шляхом ознайомлення дітей з технікою виготовлення картин – квілінг);
 • «Весела нотка» (мета: розвиток музичних здібностей та виховання творчої активності, естетичних смаків у дошкільників засобами музики, навчання дітей артистичного виконання пісень);
 • «Звичаї та традиції українського народу» (за участю батьків) (мета: поглиблення та розширення знань, уявлень старших дошкільників про звичаї та обряди українського народу, формування уміння поводитися згідно з родинними традиціями);
 • «Талановиті пальчики» - (2 гуртки: орігамі та робота з бісером) (мета: розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії дошкільників, дрібної моторики рук).
 1. Співпраця з батьками
Основними напрямками організації роботи з батьками у Житомирському дошкільному навчальному закладі №57 є :
 • просвіта батьків;
 • фахове вдосконалення педагогів;
 • методичний та психологічний супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми.
Педагогічний колектив нашого дошкільного навчального закладу працює над проблемою взаємодії дитячого садка з родинами вихованців, пошуком нових сучасних форм і методів співпраці, які дають змогу врахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції у питаннях розвитку, виховання і навчання дітей, допомагають встановити партнерські стосунки між батьками і вихователями, батьками і дітьми, вихователями і дітьми. Колектив дошкільного закладу співпрацював з батьківською громадськістю через лекторії, батьківські збори, газети, стенди, зустрічі за круглим столом. Батьки є активними учасниками виставок, семінарів, свят.               Разом з тим, колективу ЖДНЗ №57 разом з батьківською громадою необхідно працювати над вирішенням ще ряду проблем:
 1. Побудова павільйонів на ігрових майданчиках.
 2. Благоустрій територій закладу.
 3. Продовжити роботу по озелененню території закладу.
 4. Обладнання приміщення автоматичною пожежною сигналізацією.
 5. Поточний ремонт сходових клітин та коридорів закладу.
 6. Ремонт 4-х санвузлів в групах.
 7. Поточний ремонт медичного блоку.
 8. Придбання медичної шафи, кушетки процедурної та масажного столу.
 9. Зріз та коронування дерев.
 10. Встановлення сучасного обладнання на спортивному майданчику.
  Педагогічний колектив та батьківська громада оцінює роботу керівника закладу за 2016– 2017 н.р.  задовільною.