Н А К А З від 01.03.2021 № 50


ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  ЖИТОМИРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Н А К А З

 від      01.03.2021                           м. Житомир                                          № 50


Про організацію роботи закладів  освіти всіх

типів та форм власності Житомирської об’єднаної

територіальної громади з 03 березня  2021 року

          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної  хвороби COVID -19, спричиненої  коронавірусом SARS- CoV-2», в редакції постанови  Кабінету Міністрів України від  17  лютого  2021 року № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01.03.2021 року, протокол № 8, рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01.03.2021 року, протокол № 6, з метою впорядкування роботи закладів освіти  з  03 березня  2021 року

НАКАЗУЮ:

 1.Керівникам закладів освіти всіх типів та форм власності:

1.1. заборонити  з 03  березня 2021 року відвідування  закладів освіти  здобувачами освіти незалежно від форми власності, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти;

1.2.забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50;

1.3. забезпечити дотримання рекомендованого Міністерством освіти і науки України  алгоритму дій керівників ЗЗСО у разі виявлення у здобувачів освіти та/або працівників ЗЗСО ознак гострого респіраторного захворювання (додаток № 1).

2. Керівникам закладів дошкільної освіти забезпечити:

2.1. функціонування закладів з дотриманням посилених протиепідемічних заходів у відповідності до вимог Постанови Головного санітарного лікаря України від 22. 09.2020 року № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

2.2. проведення додаткових інструктажів для працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання, дотримання алгоритму дій під час  режиму самоізоляції;

2.3. наявність на сайтах закладів у розділі «режим роботи закладу» інформації щодо режиму роботи закладів у період посиленого карантину, особливостей здійснення освітнього процесу, у тому числі із використанням дистанційних форм співпраці, проведення додаткового  інформування батьків вихованців.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти  на період роботи в умовах встановленої «червоної» зони з 03.03.2021 року  забезпечити:

3.1.дотримання заборони проведення  масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами, зазначеними у п.1;

3.2.проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання, надання працівникам пам’ятки щодо дотримання режиму самоізоляції в умовах дистанційного режиму роботи;

3.3.проведення у закладах освіти профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;

3.4.  функціонування школи І ступеня (1-4-ий класи) відповідно до затвердженого  розкладу та режиму роботи з урахуванням наступних рекомендацій:

3.4.1. у разі виявлення бажання батьків щодо  невідвідування їх дітьми закладу освіти на  період встановленої «червоної» зони організувати для цих учнів проведення консультацій з навчальних предметів у прийнятний для них спосіб, який погодити з батьками;

3.4.2. з метою уникнення масових скупчень розведення учнів 1-4-х класів у різні класні кімнати та кабінети закладу освіти, використовуючи приміщення школи ІІ-ІІІ ступенів;

3.5.виконання освітніх програм закладів освіти  для учнів 5-11-х класів шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами,  а також виконання працівниками закладів освіти  іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної  тощо);

3.6.на сайті закладу забезпечити   наявність інформації про організацію освітнього процесу;

3.7.на сайті закладу розмістити  навчальні матеріали для учнів 1-11-х класів та рекомендації для батьків з урахуванням наступних рекомендацій:

3.7.1. при організації освітнього процесу  забезпечити регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

3.7.2. створити умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

3.7.3.забезпечити регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надати їм підтримку в освітньому процесі;

3.7.4. забезпечити використання інших засобів комунікації, доступних для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин.

3.8. Класним керівникам 5-11- х  класів:

– інформувати  батькiв та yчнів 5-11-х  класiв про організацію освітнього процесу та   використання технологій дистанційного навчання;

– у  класних комунікаційних групах розміщувати інформацію щодо алгоритму роботи  на шкільному сайті;

– проводити роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти про обов’язковість навчання за дистанційними технологіями і виконання запропонованих завдань з метою опанування навчальних програм рівня відповідних Державних стандартів;

– тримати зв’язок з учнями, яким організовано педагогічний патронаж та інші форми навчання, та їх батьками;

3.9.запровадження дистанційного режиму роботи працівників закладів освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359;

3.10.призупинення проведення особистого прийому громадян;

3.11. визначення  працівників, відповідальних:

3.11.1. за опрацювання кореспонденції, що надходить через офіційні електронні адреси;

3.11.2. за  утримання приміщень та будівель закладів освіти;

3.12. контроль за  неухильним дотриманням здобувачами освіти та працівниками закладу правил гігієни, використанням засобів індивідуального захисту та уникненням масових скупчень;

3.13. листування з департаментом освіти Житомирської міської ради  шляхом використання системи електронного листування;

3.14. щоденне інформування департаменту освіти про форми організації освітнього процесу відповідно до ступенів навчання (заповнення і Google –таблиці до 9 год.15 хв. щоденно за  посиланням  https://docs.google.com/document/d/1AYLu7q58L7qkCS4Oji6XSOA3T- e5SmFvtD43qyo4ohA/edit?usp=sharing

4. Керівникам закладів позашкільної освіти забезпечити:

4.1.організацію освітнього  процесу шляхом використання інструментів і технологій дистанційного навчання;

4.2. визначення  електронних освітніх ресурсів та онлайн – порталів для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання (лист МОН України від 19.05.2020 №6/643-20  «Про надання організаційно-методичних рекомендацій щодо навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті»);

4.3.оприлюднення  інформації щодо роботи закладів позашкільної освіти у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 03 березня  2021 року на сайтах, інформаційних стендах закладів, у соціальних мережах тощо.

5.Керівникам закладів професійно-технічної освіти забезпечити:

 5.1.   організацію  освітнього  процесу здобувачів освіти у відповідності до листа Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 року № 1/9-89  «Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 24  лютого 2021 року»;

 5.2. проведення  додаткової роз’яснювальної роботи з колективами закладів П(ПТ)О та проведення невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього процесу;

5.3. своєчасне  розміщення  інформації щодо освітнього процесу, проходження виробничої практики, організації перебування у гуртожитках на офіційних сайтах закладів П(ПТ)О.

6. Керівникам КУ « Перший інклюзивно – ресурсний центр» (Колос Т.М.), «Другий інклюзивно – ресурсний центр» (Шовтюк А.М.), «Третій  інклюзивно – ресурсний центр» (Самолюк К.В.) забезпечити:

6.1. дотримання протиепідемічних  заходів при  відвідуванні ІРЦ з метою проведення комплексної психолого – педагогічної оцінки розвитку дитини та надання корекційно – розвиткових послуг;

6.2.проведення у ІРЦ  профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;

6.3. листування з департаментом освіти Житомирської міської ради, ресурсним центром підтримки інклюзивної  освіти  шляхом використання системи електронного листування;

 6.4.проведення особистого прийому громадян з дотриманням протиепідемічних заходів;

   6.5.визначення та затвердження переліку осіб, які можуть працювати дистанційно, забезпечивши при цьому належні результати роботи;

  6.6.надання інформації працівниками ІРЦ  громадянам за допомогою доступних засобів зв’язку та телекомунікацій;

 6.7.належні технічні та санітарно-гігієнічні умови для виконання роботи працівниками ІРЦ  на робочому місці.

7. Науково-методичному центру департаменту освіти ( Мяновська Т.М.) здійснювати навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання:

7.1. надавати  рекомендації з питань  дистанційного навчання в закладах освіти щодо використання електронних освітніх ресурсів, освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій при організації дистанційного навчання;

7.2. проводити онлайн заняття  з педагогічними працівниками щодо організації та проведення навчальних занять, оцінювання результатів навчання учнів, внутрішнього   моніторингу   ефективності   дистанційного   навчання,   координації (модерації) дистанційного навчання в закладі освіти, правил безпечної поведінки в мережі Інтернет під час дистанційного навчання тощо.

8. Керівникам   структурних   підрозділів   департаменту  освіти  (Мяновська Т.М., Щедракова Н.Л., Степанюк Т.В) забезпечити:

8.1. запровадження дистанційного режиму роботи працівників відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359  та надання за  згодою працівників структурних підрозділів відпустки;

8.2. визначення та затвердження переліку осіб, які можуть працювати дистанційно, забезпечивши при цьому належні результати роботи;

 8.3. надання інформації працівниками структурних підрозділів  громадянам за допомогою доступних засобів зв’язку та телекомунікацій;

8.4. належні технічні та санітарно-гігієнічні умови для виконання роботи працівниками структурних підрозділів департаменту освіти під час перебування на робочому місці;

8.5.  посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та пропускним режимом у адміністративній будівлі  департаменту освіти.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника директора департаменту Ковтуненко С.А. та заступника директора департаменту Кошевич Р.Л.

 

Директор департаменту освіти                                                В.В.Арендарчук