Перемога на Дванадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

    Підведено підсумки Дванадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», яка відбулась 12-14 жовтня 2020 року  в м. Києві.

    Організатор виставки – Компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

     Тенденції демократизації суспільства та певний рівень свободи передбачають творчі пошуки вчителів і керівників закладів освіти  м. Житомира, які  призводять до появи інноваційних процесів, виникнення, формування та здійснення педагогічних інновацій. Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку міста.

     Департамент освіти  Житомирської міської ради, науково-методичний центр департаменту освіти, 10  закладів загальної середньої освіти, 10 -дошкільної освіти, КУ «Другий інклюзивно – ресурсний центр», ДНЗ «Центр легкої  промисловості та побутового  обслуговування  населення м. Житомира», ДНЗ  «Житомирське вище професійне технологічне училище» презентували досвід упровадження інноваційних підходів, методів і форм при викладанні базових дисциплін; використання гейміфікації як засобу підвищення мотивації і якості навчання; упровадження інновацій щодо вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; організації розвивального освітнього простору в сучасних закладах дошкільної освіти м. Житомира; забезпечення якості надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій; сучасну модель авторських дидактичних ігор в освітньому процесі тощо.

  Експертну оцінку якості робіт проводили науковці й фахівці відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.

     Інноваційний досвід освітян м. Житомира отримав високу оцінку.

 

Почесною нагородою «Лідер інновацій в освіті» нагороджено науково-методичний центр департаменту освіти Житомирської міської ради, завідувач Мяновська Т.М.

Золоту медаль у номінації  «Гейміфікація як засіб підвищення мотивації і якості навчання» отримали :

◈ Науково-методичний центр департаменту освіти Житомирської міської ради, завідувач Мяновська Т.М

◈ Житомирська міська гімназія № 3, директор Дорошко М.В.

◈ Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, директор Кононенко Ж.В.

◈ Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 м. Житомира, директор  Величко О.Ю.

◈ Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 м. Житомира, директор Ремінець С.О.

◈ Житомирський дошкільний навчальний заклад № 70, завідувач Нікон Т.Є.

◈ Житомирський дошкільний навчальний заклад №71, завідувач          Корень Г.О.

◈ Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені І. Франка, професор Калініна Л.В.

Подякою   МОН України та НАПН України за вагомий особистий внесок і активну організаторську діяльність з інноваційного розвитку освіти нагороджено:

◈ Арендарчука Валентина Васильовича, директора    департаменту освіти Житомирської міської ради

◈ Мяновську Тетяну Миколаївну, завідувача науково-методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Подякою   МОН України та НАПН України за розробку й активне впровадження інноваційних педагогічних технологій нагороджено:   

◈ Данілевич Тетяну Сергіївну, методиста  науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради.

Дипломом  МОН України та  АПН України за презентацію досягнень і упровадження інновацій в освітній процес  нагороджено:

◉ Департамент освіти Житомирської міської ради, директор Арендарчук В.В.

◉ Науково – методичний центр департаменту освіти Житомирської міської ради, завідувач Мяновська Т.М.

◉ Інформаційно – видавничий відділ науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

◉ Сектор дошкільного виховання науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

◉ Сектор початкової освіти науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

◉ Комунальна установа «Другий  інклюзивно – ресурсний центр» Житомирської міської ради, директор Шовтюк А.М.

◉ Державний навчальний заклад  «Центр легкої  промисловості та побутового  обслуговування  населення  м. Житомира», директор  Старинець О.І.

◉ Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне технологічне училище»,  директор  Градовський П.М.

◉ Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені І. Франка, професор Калініна Л.В.

◉ Ліцей №2  м. Житомира,  директор Полулях В.І.

◉ Житомирська міська гімназія №3,  директор Дорошко М.В.

◉ Житомирська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів  №5, директор  Кононенко Ж.В.

◉ Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів  №8 м. Житомира, директор Лавриненко Н.В.

◉ Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №10 м. Житомира, директор Величко О.Ю.

◉ Спеціалізована  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №12  з поглибленим  вивченням  іноземних  мов імені С.І. Ковальчука м. Житомира, директор Голяченко О.Л.

◉ Житомирська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів  №17,  директор Сервачук М.В.

◉ Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів  №21 м. Житомира, директор Ремінець С.О.

◉ Ліцей №25   м. Житомира, директор Позняков П.М.

◉ Житомирський міський колегіум, директор Полівода Н.Г.

◉ Центр розвитку дитини № 5 м. Житомира, завідувач Гришко Т.Д.

◉ Житомирський дошкільний навчальний заклад №6, завідувач Казмерчук Т.М.

◉ Житомирський дошкільний навчальний заклад №21, завідувач Томашевська  К.О.

◉ Житомирський дошкільний навчальний заклад №42, завідувач Єфремова Л.Л.

◉ Житомирський дошкільний навчальний заклад №43, завідувач Бобер В.М.

◉ Житомирський дошкільний навчальний заклад №46, завідувач Іванова Т.Б.

◉ Житомирський дошкільний навчальний заклад №49, завідувач Юрченко Л.В.

◉ Житомирський центр розвитку дитини № 53  «АБВГДЕЙКА», завідувач Тищук Л.І.

◉ Житомирський дошкільний навчальний заклад № 70, завідувач Нікон Т.Є.

◉ Житомирський дошкільний навчальний заклад № 71, завідувач Корень Г.О.

Сертифікати доповідачів майстер – класу  «Корекційно – розвиткова робота з дітьми зі складними порушеннями дошкільного віку  в умовах ІРЦ» отримали:

◈ Шовтюк Алла Миколаївна, директор  Комунальної установи  “Другий інклюзивно- ресурсний центр ” Житомирської міської ради  

◈ Андрущенко  Ірина Миколаївна, вчитель – дефектолог Комунальної установи  “Другий інклюзивно-ресурсний центр ” Житомирської міської ради  

◈ Криволапова Ольга Миколаївна, вчитель-реабілітолог Комунальної установи  “Другий інклюзивно-ресурсний центр ” Житомирської міської ради  

◈ Артюх Юлія Валеріївна, практичний психолог Комунальної установи  “Другий інклюзивно-ресурсний центр ” Житомирської міської ради  

 

    Інноваційний пошук педагогічних колективів міста  спрямований  на  визначення філософії закладу. Серед власних пріоритетів – розвиток і саморозвиток, оновлення освітнього процесу на основі ідей особистісно орієнтованого підходу. 

    У центрі компоненти інноваційних змін: модернізація управління школою, оновлення змісту освіти; удосконалення методів навчання; запровадження сучасних технологій; розвиток матеріальної бази.

    Вчитель – це головна рушійна сила інноваційної діяльності закладів освіти Житомира. Тільки він на практиці переконується в ефективності  наявних методик і технологій навчання та коригує їх.

    У закладах освіти міста працюють  педагоги-психологи, дослідники, науковці, актори, які креативно вирішують професійні завдання, співпрацюють з іншими та ведуть за собою.

    Освітяни Житомира працюють на засадах педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.