ПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

   Сучасний стан розвитку цифрових технологій забезпечує можливість активного впровадження їх в освітній процес. Наразі можна виділити чітку тенденцію щодо зміни ролі цифрових технологій – від простої підтримки освітнього процесу технічними засобами до створення електронних освітніх ресурсів (ЕОР), комп’ютерно орієнтованого навчального середовища (КОНС) та здійснення дистанційного навчання.

     Коротко проаналізуємо можливості цифрових технологій для організації дистанційного навчання учнів.

ПОСИЛАННЯ НА ПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ☝