Про порядок проведення конкурсного відбору на посади  педагогічних працівників  комунальної установи «Другий інклюзивно-ресурсний центр»


Оголошення

Про порядок проведення конкурсного відбору на посади  педагогічних працівників  комунальної установи «Другий інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської  міської ради 

05.12.2018

          Відповідно до рішення сесії Житомирської міської ради від 26.06.2018 №1043 «Про створення комунальних установ інклюзивно-ресурсних центрів Житомирської міської ради» та затвердження Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів Житомирської міської ради» від 22.11.2018  №133

Комунальна установа «Другий інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради  оголошує конкурс на призначення  педагогічних працівників  комунальної установи «Другий  інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської  міської ради, а саме:

-вчитель – дефектолог;

-вчитель – логопед;

-практичний психолог;

-вчитель – лікувальної фізкультури.

Комунальна установа «Перший інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської  міської ради розташована за адресою:

10008, м.Житомир, вулиця Велика Бердичівська, 52.

 Кваліфікаційні вимоги.

         На посаду педагогічних працівників призначаються особи, які є громадянами України, мають вищу   освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога,  олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи,   не нижче ступеня магістра (спеціаліста), а також   фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі.
Особи,  які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комунальної установи    «Перший інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської  міської ради

(10008, м.Житомир, вул.Велика Бердичівська, 52.) наступні документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • фотокартку 4см/6см;
 • автобіографію ( резюме );
 • ксерокопію атестаційного листа ( за наявності);
 • ксерокопію документу про курсову перепідготовку (за наявності);
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • копію трудової книжки;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) з додатками;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджуватимуть їх професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються конкурсною комісією протягом 20 календарних  днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

        Документи для участі у конкурсі приймаються з 05.12.2018 до 17.00 годин 26.12.2018 року.


            Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
–  письмового кваліфікаційного іспиту на перевірку знань законодавства України у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, знання основ спеціальної педагогіки;
–   співбесіди, яка буде проводитись у вигляді структурованого інтерв’ю .

Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових  установ», зі змінами та доповненнями від 30 серпня 2002 року №1298.

Місце проведення:   Департамент освіти Житомирської міської ради.
         Про час і дату буде повідомлено додатково.
         Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

    Шовтюк Алла Миколаївна, директор комунальної  установи «Другий інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської  міської ради,

тел.: 0969329777,  email: zhitomir_dirc2@ukr.net

 Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя лікувальної фізкультури КУ «Другий інклюзивно-ресурсний  центру» Житомирської  міської ради зі знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

 

 1. Законодавство України у сфері інклюзивної освіти.
 2. Концепція розвитку інклюзивної освіти.
 3. Основні завдання інклюзивної освіти.
 4. Конституційне право на освіту.
 5. Право дітей з особливими освітніми потребами на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (ст.6 п.1, ст. 8 п.3, ст. 21), «Про дошкільну освіту» (ст.4, ст.12 п.3, ст.14 п.2).
 6. Визначення поняття: інклюзивне навчання, інклюзивне освітнє середовище, особа з особливими освітніми потребами, Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами.
 7. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 зі змінами).

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя лікувальної фізкультури  КУ «Другий  інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської  міської ради з основної діяльності ІРЦ

 1. Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність Інклюзивно-ресурсного центру департаменту освіти Житомирської  міської ради (далі – ІРЦ).
 2. Правовий статус ІРЦ.
 3. Основні завдання діяльності ІРЦ.
 4. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей: первинний прийом батьків.
 5. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини.
 6. Порядок узагальнення результатів комплексної оцінки.
 7. Повторна комплексна оцінка дитини.
 8. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
 9. Вимоги до фахівців ІРЦ.
 10. Напрями комплексної оцінки фахівцями ІРЦ.

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посади психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя лікувальної фізкультури  КУ «Другий  інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської  міської ради зі знання основ спеціальної педагогіки

 1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
 2. Загальна характеристика основних груп дітей з особливими потребами. Причини виникнення порушень розвитку.
 3. Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 4. Навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 5. Особливості розвитку дітей із затримкою психічного розвитку.
 6. Навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
 7. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 8. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).
 9. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).
 10. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.
 11. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.
 12. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.
 13. Психолого-педагогічна допомога дітям з особливими освітніми потребами.
 14. Сучасні уявлення про порушення у розвитку дітей. Загальні проблеми психодіагностики порушень у розвитку. Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.
 15. Фактори, які у перинатальний період приводять до порушень психофізичного розвитку дитини.
 16. Фактори, які у натальний та постнатальний період приводять до порушень психофізичного розвитку дитини.
 17. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами (ІПР).
 18. Створення корекційно-розвиткового середовища та його роль у процесі навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.
 19. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
 20. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Положення про порядок проведення конкурсного відбору пед працівників