Публічна інформація

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Згідно із Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про інформацію”, Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою забезпечення прозорості та відкритості міської влади, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Департамент освіти Житомирської міської ради надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Департамент освіти має право відмовити у задоволенні запиту якщо:

  • не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • інформація, що запитується, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

Розпорядник інформації має надати відповідь  на  запит  на інформацію  не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує  пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого  продовження.  Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

Звертаємо Вашу увагу, що на електронні адреси зареєстровані на серверах Російської Федерації (наприклад, mail.ru, yandex.ru, rambler.ru тощо)  відповідь не надсилається.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про захист персональних даних», відправляючи запит, Ви надаєте згоду на обробку та використання Ваших персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом даного запиту. Ваші особисті данні не будуть опубліковані.

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутись до приймальні Департаменту освіту Житомирської міської ради (вул.В.Бердичівська, 7, м.Житомир, 10014,  каб.№2, тел. 0412-47-48-36, e-mail: osvita@zt-rada.gov.ua

Завантажити Форму для подання інформаційного запиту у письмовому виді.