Інклюзивна освіта

Алгоритм відкриття інклюзивних класів

Організація інклюзивної освіти Інклюзія-  процес реального включення осіб з інвалідністю в активне суспільне життя. Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, що базується на принципі основного права на освіту та права навчатися за місцем проживання, забезпечує право дітей на рівний доступ до якісної освіти. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 1.Робочий навчальний план складений…

Читати далі
Індивідуальна програма розвитку

Додаток до Порядку ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 1. Період виконання _________________________________________________________ 2. Загальні відомості про учня: прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________ дата народження ____________________________________________________________ повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень ________________________________________________________________________________ рік навчання ________________________________________________________________ 3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну…

Читати далі
Інформаційний бюлетень 2017-2018

Інформаційний бюлетень Організація інклюзивного навчання у системі освіти м. Житомира у 2017-2018 навчальному році В місті Житомирі створено умови для виховання та навчання дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад або потребують забезпечення особливих умов навчання та виховання. У місті Житомирі мережа інклюзивних груп складає 18 груп у 8 закладах, до яких за рішенням обласної…

Читати далі
Зміни до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 ЗМІНИ, що вносяться до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 1. У пункті 3: 1) в абзаці першому слова “з вадами фізичного” замінити словами “з порушеннями фізичного, інтелектуального”, а слова “, в тому числі дітей-інвалідів” виключити; 2) в абзаці другому слово “вадами”…

Читати далі
Зміни до порядку надання субвенції

Уряд вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Передбачається унормувати питання щодо типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, які можна придбати за рахунок зазначеної субвенції. Крім того, буде збільшено відсоток обсягу цієї субвенції,…

Читати далі