Інклюзивна освіта

УПРОДОВЖ 2017 ТА 2018 РОКІВ МЕРЕЖА ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЖИТОМИРА ЗРОСЛА ВТРИЧІ

У Житомирських 10 закладах загальної середньої освіти існує 20 інклюзивних груп у , у яких навчається 34 учня з особливими освітніми потребами. «На кожну дитину складено програму індивідуального розвитку, призначено команду фахівців індивідуального психолого-педагогічного супроводу, до яких введено вихователів-методистів, вихователів груп, асистентів вихователя, практичних психологів, учителів-логопедів, вчителів-дефектологів та медичних сестер». – розповідає заступник директора департаменту освіти…

Читати далі
Алгоритм відкриття інклюзивних класів

Організація інклюзивної освіти Інклюзія-  процес реального включення осіб з інвалідністю в активне суспільне життя. Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, що базується на принципі основного права на освіту та права навчатися за місцем проживання, забезпечує право дітей на рівний доступ до якісної освіти. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 1.Робочий навчальний план складений…

Читати далі
Індивідуальна програма розвитку

Додаток до Порядку ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 1. Період виконання _________________________________________________________ 2. Загальні відомості про учня: прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________ дата народження ____________________________________________________________ повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень ________________________________________________________________________________ рік навчання ________________________________________________________________ 3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну…

Читати далі
Інформаційний бюлетень 2017-2018

Інформаційний бюлетень Організація інклюзивного навчання у системі освіти м. Житомира у 2017-2018 навчальному році В місті Житомирі створено умови для виховання та навчання дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад або потребують забезпечення особливих умов навчання та виховання. У місті Житомирі мережа інклюзивних груп складає 18 груп у 8 закладах, до яких за рішенням обласної…

Читати далі
Зміни до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 ЗМІНИ, що вносяться до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 1. У пункті 3: 1) в абзаці першому слова “з вадами фізичного” замінити словами “з порушеннями фізичного, інтелектуального”, а слова “, в тому числі дітей-інвалідів” виключити; 2) в абзаці другому слово “вадами”…

Читати далі