Заклади загальної середньої освіти

Посилання на google-site “Харчування у ЗЗСО ( сніданок, обід у фотоматеріалах )”


Вартість харчування у закладах загальної середньої освіти

    Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

     У грудні 2020 року виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення від 21.12.2020 року № 1533  «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей  за рахунок бюджетних асигнувань та окремі організаційні питання» та від 30.12.2020 №1575 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.12.2020 № 1533 «Про встановлення вартості  харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань та окремі організаційні питання», якими встановлено вартість харчування вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти на 2021 рік і визначено перелік пільгових категорій.

     Рішенням від 21.12.2020 року № 1533  встановлено вартість  сніданків у ЗЗСО  м. Житомира:

1) для учнів 1-4 класів, які не  зареєстровані в м. Житомирі, с. Вереси та на території громад, з якими укладено договір на передачу міжбюджетних трансфертів, – 20,20 грн;

2) для учнів 1-4 класів, які зареєстровані в м. Житомирі, с. Вереси та на території громад, з якими укладено договір на передачу міжбюджетних трансфертів, – 20,20 грн (9,20 грн – кошти місцевого бюджету, 11,00 грн – кошти батьків);

3) для учнів 1-4 класів пільгових категорій незалежно від реєстрації та фактичного місця проживання – 20,20 грн. – кошти місцевого бюджету.

     Згідно з вищезазначеним рішенням вартість обідів для учнів 1-11 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської  ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, незалежно від реєстрації та фактичного місця проживання, становить 23,70  грн.

   У с.Вереси вартість сніданків для учнів 1-4 класів становить 15,54 грн, вартість обіду для учнів 1-11 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської  ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, – 18,23  грн.  

    Перелік пільгових категорій дітей визначено у додатку 2  рішення від 21.12.2020 року № 1575  – перейти за посиланням.


Про організацію харчування за Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОЗ України від 25.09.2020 № 2205

 


Організація харчування у закладах загальної середньої освіти

    Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

     При організації харчування дітей у  закладах загальної середньої освіти міста департамент освіти та керівники закладів загальної середньої освіти керуються Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 05.06.2014 року № 1324-VІІ,  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591  “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, спільним наказом МОЗ та МОН України від 01.06.05   № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільним наказом МОН та МОЗ України від 15.08.06  № 620/563 “Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах”, рішеннями виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.12.2019 № 1368 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань», від 17.12.2019 № 1369 «Про надання пільг суб’єктам підприємницької діяльності, які забезпечують харчування учнів у закладах загальної середньої освіти», від 05.02.2020 № 108 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.12.2019 № 1368 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань», від 13.03.2020 № 296 «Про передачу продуктів харчування та продовольчої сировини».

Відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.12.2019  № 1368 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань» вартість 

1) сніданків у м. Житомирі

–  для  учнів  1-4 класів складає 18,30 грн;

– для учнів 1-4 класів, які зареєстровані в м. Житомирі та с. Вереси, 18,30 грн  (8,35 грн – кошти місцевого бюджету, 9,95 грн – кошти батьків);

– для учнів 1-4 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, – 18,30 грн;

2) сніданків у с. Вересах

– для учнів 1-4 класів 14,05 грн.;

3) обідів у м. Житомирі для учнів 1-11 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, складала 21,70  грн.

4) обідів у с. Вереси для учнів 1-11 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської  ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, становила 16,69 грн.

   Вартість харчування на день однієї дитини, потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи, в  закладах загальної середньої освіти визначає Міністерство праці та соціальної політики України.

Компенсаційні виплати за харчування учнів зазначеної категорії проводило управління праці та соціального захисту населення Корольовської та Богунської районних рад міста Житомира.

Розподіл коштів на організацію гарячого харчування дітей, облік і звітність за використання коштів, що виділялися на безоплатне харчування, здійснювався відповідно до чинного законодавства.

У закладах загальної середньої освіти проводиться відповідний моніторинг щодо забезпечення учнів різними видами харчування, а саме: охопленість учнів пільгової категорії 1- 4 класів гарячим харчуванням (сніданок та обід), охопленість учнів пільгової категорії 5-11 класів (обід), охопленість учнів 1-4 класів гарячим харчуванням (сніданок; обід на ГПД); забезпечення учнів 5-11 класів організованим гарячим харчуванням; організація дієтичного харчування; охопленість буфетною продукцією.

Контроль за організацією, забезпеченням та якістю харчування у закладі забезпечував керівник закладу, відповідальна особа за організацію харчування  та медичний працівник.

  Наказом керівника закладу на початку навчального року призначається особа відповідальна за організацію харчування дітей зі складу адміністрації, до обов’язків якої входить: координація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей; відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі; опрацювання інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування (у тому числі дітей пільгових категорій); контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо.

   Відповідно до санітарних правил і норм медичний працівник закладу здійснює щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, санітарно-протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням щоденного меню.

У закладах працює 2 комісії з контролю за організацією та якістю харчування: бракеражна комісія та комісія з громадського контролю.

До складу бракеражної комісії входять завідувач виробництвом, медичний працівник, кухар, представник адміністрації закладу, фізична особа-підприємець, яка забезпечує харчування у закладі.

  Бракеражна комісія здійснює щоденний контроль за якістю готових страв у шкільній їдальні. Бракераж сирої продукції здійснює фізична особа-підприємець, кухар із залученням медичного працівника закладу.

Комісія громадського контролю  перевіряє питання щодо організації та забезпечення харчуванням, якості готової продукції, дотримання санітарно-гігієнічних норм, матеріально-технічної бази шкільної їдальні. До складу комісії громадського контролю включено за згодою депутатів рад різних рівнів, представників батьківської громадськості, працівників закладу освіти, представників учнівського самоврядування.

Харчові продукти, що поступають на харчоблок, відповідають вимогам нормативно-технічної документації і супроводжувалися документами, що встановлюють їх якість і безпечність. Не допускається приймання харчових продуктів без супроводжувальних документів, з минулим строком зберігання, з ознаками псування.

  Забезпечують харчування школярів

– у м. Житомирі   переможці конкурсних торгів  фізичні особи-підприємці  на основі договорів, укладених між керівниками закладів та  фізичними особами-підприємцями про закупівлю послуг (послуги їдалень) за державні кошти;

– у с. Вересах кухар та кухонний працівник, які входять до штатного розпису закладу.

Харчування дітей організовувалося у відповідності до 3-х меню: для учнів 1-4 класів;  для дітей пільгових категорій; для дітей, які відвідують ГПД.

Дані  Примірні меню погоджені Житомирським міським управлінням ГУ Держпродспоживслужби у  Житомирській області.

На основі вказаних  меню приватним підприємцем спільно з медичним працівником закладу складається щоденне  робоче меню.

У всіх закладах організовано питний режим. В обідній залі встановлено бачок з охолодженою кип’яченою водою.

 

Перелік пільгових категорій учнів

у закладах загальної середньої освіти  та навчально-виховних комплексах

 

п/п Категорія
1. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування
2. Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
3. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах
4. Діти, один із батьків яких

1) захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ;

2) загинув чи помер, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беручи безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ

5. Діти, один із батьків яких постраждалий учасник Революції Гідності
6. Діти, які є внутрішньо переміщеними особами

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІДПРАЦЬОВУЄ НОВЕ ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

    Нещодавно переможець проекту «МайстерШеф» Євген Клопотенко разом з командою проекту «Нове шкільне харчування» презентував у Житомирі «Збірник рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах».

    Протягом березня-квітня 2019 року департамент освіти спільно з фізичними особами-підприємцями, які забезпечують харчування у закладах загальної середньої освіти, на базі їдальні ліцею № 25 провели  практичні відпрацювання окремих рецептів з вказаного збірника, зокрема, нових салатів та кебабу з сиром.

    У квітні 2019 року на базі гуманітарної гімназії № 23 проведено семінар, на якому фахівцями розглянуто асортимент страв, що пройшли контрольне опрацювання у шкільних їдальнях відповідно до збірника рецептур, обговорено характеристики пророблених страв.

    Особливістю страв є використання продуктів та спецій, що є новими в шкільному харчуванні та не використовувались досі (насіння гарбузу, соняшника, селера, кінза, імбир, кориця, гвоздика, карі,  куркума, паприка, орегано, хмелі-сунелі, чорний перець та ін).

    Станом на квітень 2019 року в місті на базі шкільних їдалень  продовжується опрацювання технології приготування страв, їх виходу,  зовнішнього виду, смакових якостей, а насамперед, вивчається  сприйняття цих страв дітьми.

    Так, практично опрацьовано наступні рецептури: №41 Пиріг пастуший;  №42 Болоньєзе;  №43 Курка з паприкою;  №44 Нагетси курячі;  №45 Стіки курячі (курячі палички);  №51 Курячий шніцель;  № 53 Пюре морквяне з імбиром;  №55 Картопляне пюре з соком буряка;  № 56 Картопля запечена з куркумою;  №70 Бефстроганов з вареної яловичини;  №77 Рис «Паелья»;  №82 Котлети рибні;  №83 Хек запечений; № 54 Ньоки (картопляні галушки); №4 Салат з буряком, картоплею та квашеною капустою; №5 Салат з буряком та сухариками;  №7 Салат  з капусти з ароматною олією;  №8 Салат з капусти з зеленим горошком;  №11 Салат картопляний;  №12 Салат з капусти з насінням; №14 Салат з буряком і селерою;  №24 Салат з яблуками та квашеною капустою;  №39 Кебаб з сиром;  №91 Олія ароматна;  №92 Соус каркаде;  №107 Чай масала;  №108 Чай каркаде.

    Наразі всі опрацьовані страви видаються у вільний продаж учням  5-11 класів з метою вивчення сприйняття їх дітьми та попиту маленьких споживачів.

   Після затвердження автором збірника нового шкільного меню у відповідних державних органах нові страви, що вже стануть знайомі та сприйняті дітьми, будуть включені до меню їдалень житомирських шкіл.

 

Організація харчування учнів у закладах загальної середньої освіти у 2019 році

  Якою буде вартість харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій у 2019 році? Яким документом це передбачено?

 Відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 27.12.2018  № 1451 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань» вартість  сніданків:

– для  учнів  1-4 класів непільгових категорій складатиме 17,50 грн., з яких 8,00 грн. – кошти місцевого бюджету, 9,50 грн. – кошти батьків;

– для учнів 1-4 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, – 17,50 грн.

Згідно з вищезазначеним рішенням вартість обідів для учнів 1-11 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень Житомирської міської  ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, становитиме 21,70  грн.

Вартість харчування

у закладах загальної середньої освіти м.Житомира на 2019 рік 

Категорії  Вартість, грн.
Сніданки 1-4 класи непільгові категорії 17,50,
 із них 8,00 грн. – кошти місцевого бюджету,
9,50 грн. – кошти батьків
Сніданки 1-4 класи пільгові категорії 17,50
Обіди для дітей пільгових категорій 1-11 класів 21,70
 1. Які категорії дітей відносяться до пільгових категорій? Якими документами це передбачено?

У статті 56 Закону України «Про освіту» визначено державні гарантії на безоплатне гаряче харчування 3 категоріям дітей, а саме:

1) дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;

2) дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах);

3) дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Крім того, рішеннями Житомирської міської ради та виконавчого комітету Житомирської міської ради визначено як пільгові категорії, які отримують харчування за кошти місцевого бюджету, наступні:

1) діти, один із батьків яких

– захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ;

– загинув чи помер, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беручи безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, в операції об’єднаних сил ЗСУ;

2) діти, один із батьків яких постраждалий учасник Революції Гідності;

3) діти, які є внутрішньо переміщеними особами. 

 1. Яким чином буде організовано харчування учнів 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти у світлі нового рішення виконавчого комітету від 27.12.2018 року?

          В основу організації харчування учнів не пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти на 2019 рік покладено принцип співфінансування, який діє у закладах дошкільної освіти.

Міська рада буде дофінансовувати 8,00 грн. за сніданок вартістю 17,50 грн. батькам учнів, які виявлять бажання отримувати гаряче харчування для своїх дітей, сплачуючи  9,50 грн.

Звертаємо увагу на той факт, що у новій редакції Закону України «Про освіту» не передбачено обов’язкове забезпечення безоплатним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів, однак, усвідомлюючи важливість гарячого організованого харчування для дітей віком 6-10 років, було прийнято відповідне рішення: не зупиняти процес організованого харчування учнів 1-4 класів непільгових категорій і не організовувати його виключно за кошти батьків, а продовжити харчувати дану категорію із розрахунку 17,50 грн. в день на учня, з яких 8,00 грн. – кошти бюджету, виходячи з фінансового ресурсу міського бюджету, 9,50 грн. – кошти батьків.

 1. На скільки відсотків буде виконано натуральну норму харчування при вартості 17,50 грн.?

Грошова норма 17,50 грн. дасть можливість забезпечити виконання натуральних норм харчування на 90%.

 1. Якою буде вартість харчування для учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій на період проведення відкритих торгів на послуги з організації шкільного харчування?

Рішення виконавчого комітету набирає чинності з 1 січня 2019 року.  З 22 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року триває канікулярний період у закладах загальної середньої освіти.

Освітній процес розпочнеться 14 січня 2019 року, відповідно і розпочнеться процес забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів непільгових категорій за принципом співфінансування  із розрахунку 17,50 грн. за сніданок. Харчування дітям буде надаватися на підставі письмової заяви одного із батьків або того, хто їх заміняє.

Організація харчування буде здійснюватися на підставі додаткової угоди  20% від суми діючого тендерного договору  2018 року (пункт 5 статті 36 розділу VII Закону України «Про публічні закупівлі»).

Дана угода буде діяти на період проведення відкритих тендерних торгів і втратить чинність тоді, коли буде укладено за результатами тендерних торгів договір з переможцем з надання відповідних послуг на 2019 рік.

 1. Куди передавати чи перераховувати кошти за харчування дітей у 2019 році?

 На період дії додаткової угоди до 20% від суми чинного тендерного договору 2018 року батьківські кошти у сумі 9,50 грн. передаються по відповідному акту фізичній особі-підприємцю, яка забезпечує харчування у закладі, у зв’язку з тим, що угодою 2018 року не передбачено перерахування коштів на спецрахунок.

За договором, який буде укладено з переможцем конкурсних торгів на   надання послуг з організації шкільного харчування на 2019 рік,  батьківські кошти у сумі 9,50 грн.  в день будуть вноситись на спецрахунок закладу.

Про впровадження безготівкового рахунку буде повідомлено батьків через класоводів та адміністрацією закладу буде надано інформацію на сайт закладу безпосередньо після укладання договору на послуги з організації шкільного харчування на 2019 рік. 

 1. На підставі чого організовано щоденне харчування учнів?

 Щоденне харчування  дітей організовується у відповідності до Примірного двотижневого меню,  погодженого Житомирським   міським управління Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області та затвердженого департаментом освіти Житомирської міської ради.

На основі зазначеного примірного меню фізичною особою-підприємцем, яка забезпечує харчування у закладі, спільно з медичним працівником закладу складається  щоденне  робоче меню з урахуванням цін на продукти, що отримуються відповідно до накладних. Дане меню  затверджується керівником закладу.

Відповідно до робочого меню готуються та видаються страви для учнів закладу.

В обідній залі обов’язково наявні:

– контрольна порція;

– примірні двотижневі меню для харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій;

– на підставі примірних меню щоденні робочі меню;

– меню для дітей, які потребують дієтичного харчування.

 1. Чи відшкодовується харчування учням пільгових категорій у період їх відсутності у школі?

 Згідно з чинним законодавством у разі відсутності учнів під час навчання компенсація за харчування не проводиться.

 1. Чи мають право батьки протягом навчального року написати заяву про відмову від харчуванння чи бажання отримувати його?

 Так, батьки у будь-який час протягом освітнього процесу можуть дати згоду на харчування своєї дитини або відмовитися від харчування, написавши відповідні заяви. 

 1. Хто забезпечує контроль за організацією харчування у закладах загальної середньої освіти?

 Контроль за організацією, забезпеченням та якістю харчування у закладі забезпечує керівник закладу, відповідальна особа за організацію харчування  та медичний працівник.

Наказом керівника закладу призначається особа відповідальна за організацію харчування дітей зі складу адміністрації, до обов’язків якої входить: координація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей; відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі; опрацювання інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування (у тому числі дітей пільгових категорій); контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо.

Відповідно до санітарних правил і норм медичний працівник закладу здійснює щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, санітарно-протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням щоденного меню.

У випадку, коли у батьків є побажання, зауваження, рекомендації, пропозиції щодо організації харчування необхідно звернутися до керівника закладу, заступника керівника закладу, який відповідає за організацію харчування у закладі. У разі не вирішення питання у закладі звертатися у департамент освіти за номерами телефонів 47-48-36, 48-02-56, 47-48-39 або надсилати пропозиції на електронну пошту osvita@zt-rada.gov.ua

 1. Чи є ще інші види контролю за організацією та забезпеченням харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

На початку навчального року в закладах загальної середньої освіти  створено 2 комісії з контролю за організацією та якістю харчування: бракеражну комісію та комісію з  перевірки питань щодо організації та забезпечення харчування, контролю за якістю продукції, дотримання санітарно-гігієнічних норм, матеріально-технічною базою шкільних їдалень.

До складу бракеражної комісії входить завідувач виробництвом, медичний працівник, кухар, представник адміністрації закладу, фізична особа-підприємець, яка забезпечує харчування у закладі.

Бракеражна комісія здійснює щоденний контроль за якістю готових страв у шкільній їдальні та бракераж  сирої продукції.

До складу комісії громадського контролю включено за згодою депутатів рад різних рівнів, представників батьківської громадськості, працівників закладу освіти, представників учнівського самоврядування.  

 1. Які видатки були на харчування вихованців та учнів у закладах освіти з міського бюджету в 2018 році та заплановано на 2019 рік?

 Видатки з міського бюджету на харчування дітей у 2018 році склали 42,6 млн.грн. На 2019 рік заплановано 62,2 млн.грн.

 Примірне двотижневе меню для одноразового харчування учнів 1 – 4 класів ( сніданки )

Примітки до меню


Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 27.12.2018 року №1451 “Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань”.


Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.12.2019  №1368 “Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань”.


Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 21.12.2020  №1533 “Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань та окремі питання щодо організації харчування”.


Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 30.12.2020  №1575 “Про внесення змін доповнення до рішення ВК МР від 21.12.2020 №1533 “Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань та окремі питання щодо організації харчування”.