Управління освіти Житомирської міської ради отримало сертифікат на систему управління якістю


23 травня керівники ТОВ «Тестметрстандарт» Куценко Павло Іванович та Забродська Олена Василівна в присутності заступника Житомирського міського голови Краснопір Вікторії Валентинівни вручили начальнику управління освіти Житомирської міської ради Арендарчуку Валентину Васильовичу сертифікат на систему управління якістю, який засвідчує її відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» на даний час є єдиним органом з сертифікації систем менеджменту, який акредитований Національним агентством з акредитації України на проведення робіт з сертифікації систем управління якістю у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Система управління якістю. Вимоги»щодо надання послуг в сфері державного управління.

Система управління якістю — це інструмент, за допомогою якого орган управління та інша організація може поліпшувати свою діяльність та якість надання послуг.

Впровадження системи управління якістю для органів державного управління є вимогою часу та основою налагодження партнерських відносин з громадою.

Використання системи управління якістю передбачає розгляд діяльності організації як сукупності взаємопов’язаних процесів. Визначені і описані процеси сприяють впорядкованості дій, дозволяють керівництву чіткіше розуміти завдання і функції структурних підрозділів та організації в цілому.

Управління освіти Житомирської міської ради розпочало роботу по впровадженню системи управління якістю ще в 2017 р. Виконуючи основну місію – надання якісних послуг населенню міста щодо забезпечення гарантованої законодавством дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, керівництво Управління освіти Житомирської міської ради поставило за мету підвищення задоволеності місцевої громади рівнем надання послуг.

Перевагами впровадження системи управління якістю є:

• впорядкування і регламентування (виконання послідовності дій згідно затверджених процедур) діяльності; 
• можливість підвищення рівня внутрішнього документообігу, чіткішого розподілу повноважень, завдань та відповідальності через прописування процесів і управління ними; 
• підвищення якості надання послуг громадянам, врахування їх потреб і очікувань; 
• раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо людських; 
• збільшення перспектив щодо контактів з потенційними грантодавцями та інвесторами.

Для того, щоб система управління якістю довела свою ефективність, необхідний певний час її функціонування та зобов’язання керівництва організації щодо її використання та підтримки.

Орган з сертифікації ТОВ «Тестметрстандарт» буде здійснювати періодичний контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю в Управлінні освіти Житомирської міської ради вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.