Наказ


УПРАВЛІННЯ   ОСВІТИ  ЖИТОМИРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ

Н  А  К  А  З

                                                         м. Житомир

від  09.02. 2018 р.                                                       № 65

Про затвердження Плану заходів

управління освіти Житомирської

міської ради із запровадження

Концепції реалізації державної

політики у сфері реформування

загальної середньої освіти

«Нова українська школа»

З метою   реалізації розпорядження  Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та з метою реалізації Концепції Нової української школи

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити  План заходів управління освіти Житомирської міської ради із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2018 рік, що додається.

  1. Керівникам закладів загальної середньої освіти всіх типів та форм власності:

2.1.Забезпечити виконання заходів у підпорядкованому закладі загальної середньої освіти протягом 2018 року.

2.2. Створити необхідні умови для функціонування класів «Нової української школи» з 01 вересня 2018 року.

2.3. Забезпечити участь  педагогічних працівників  у відповідних заходах (тренінгах, вебінарах, семінарах тощо).

3.Науково-методичному центру управління освіти здійснювати постійний методичний супровід щодо запровадження Концепції Нової української школи в перших класах експериментального закладу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 м. Житомира імені гетьмана Івана Виговського)  та координувати роботу протягом 2018 року.

4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступників начальника управління     освіти   Кошевич Р.Л.  та Ковтуненко С.А.

 

 

Начальник управління освіти                                                         В.В.Арендарчук

 

Заступник начальника

управління освіти

Р.Л. Кошевич

Заступник начальника

управління освіти

С.А.Ковтуненко

 

Завідувач НМЦ

Т.М. Мяновська

 

 

 

План

заходів управління освіти Житомирської міської  ради із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

 

 

«Дорожня карта» 

реформування галузі  освіти

м. Житомира  на 2018 рік

 

 

Заходи Терміни Виконавці
1 Проаналізувати з кадровий склад учителів, які будуть викладати в 1-х класах. І квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Камінська Т.А.

2 Відновити  4-ри  групи у вивільнених приміщеннях НВК № 25,34,65 та створення додатково 70 місць. ІІ квартал 2018 року Арендарчук В.В.

Ковтуненко С.А.

Кошевич Р.Л.

Грачова З.Г.

Тонковид Л.Л.

3 Відновити  4-ри  групи у вивільнених приміщеннях ЖДНЗ № 21 та створення додатково 75 місць. ІІ  квартал 2018 року Арендарчук В.В.

Ковтуненко С.А.

Кошевич Р.Л.

Грачова З.Г.

Тонковид Л.Л.

4 Залучити вчителів до активного використання версії національної електронної платформи «НУШ», «ЕдЕра», «Освіторія» та проходження обов’язкових дистанційних курсів І квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Камінська Т.А.

5 Організувати та провести тренінги з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти для вчителів прийдешніх 1-х класів І-ІІ квартал

2018 року

Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Камінська Т.А.

6 Провести інструктивно-методичні наради, семінари для директорів, заступників директорів з питань НУШ І квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Камінська Т.А.

7 Підготувати  методичні матеріали та провести навчання вчителів щодо особливостей організації нових форм початкової освіти І квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Камінська Т.А.

8 Провести навчально-практичні семінари, практикуми тощо, спрямовані на розповсюдження перспективного досвіду пілотних шкіл (ЗОШ № 8, 28). І квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Камінська Т.А.

9 Розробити рекомендації та надати їх педагогам щодо переорієнтації методик і технологій на функціонування міжпредметного та інтегрованого рівнів викладання. І квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Камінська Т.А.

10 Провести майстер-класи з метою набуття педагогами вмінь моделювати уроки з урахуванням ключових засад компетентнісного підходу до цілей навчання та пізнавальної мотивації учнів. І квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Камінська Т.А.

11 Залучити вчителів до впровадження  досягнень педагогічної науки,  проектування навчального змісту, методичного забезпечення та здійснення процесу навчання з урахуванням інноваційних тенденцій розвитку освіти: інтерактивне навчання, колаборативне, кооперативне, перевернуте тощо. І квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Камінська Т.А.

12 Презентувати міський проект «Початкова освіта в країнах світу». І квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Камінська Т.А.

13 Сприяти   апробації навчальних  програм  і матеріалів   в експериментальних школах

(згідно з наказами  МОН України)

1 клас – з 1 вересня 2017 року по 25 травня 2018 року; Арендарчук В.В.

Мяновська Т.М.

Данілевич Т.С.

Камінська Т.А.

2 клас – з 1 вересня 2018 року по 25 травня 2019 року;
14 Сприяти участі  педагогів у   експертизі електронних версій  проектів підручників  для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти Січень, лютий 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Данілевич Т.С.

 

15 Здійснювати  методичний супровід закладів освіти щодо вибору та  замовлення підручників

(згідно з наказами МОН  України)

І-ІІІ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Данілевич Т.С.

16 Введення в експлуатацію ЖДНЗ № 58 на 280 місць.  ІІІ  квартал  2018 року Арендарчук В.В.

Ковтуненко С.А.

Кошевич Р.Л.

17 Забезпечити проходження курсової перепідготовки для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи та вчителів-предметників, які будуть викладати в 1 класах щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти І-ІV квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Методисти НМЦ

18 Опрацювати  з керівниками ЗЗСО типові освітні програми початкової освіти та Державні стандарти початкової школи та сформувати освітні програми на 2018-2019 навчальний рік. ІІ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова О.О.

19 Розробити та надати керівникам закладів алгоритми застосування різноманітних форм здобуття початкової освіти. По плану розроблення МОН протягом 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова О.О.

20 Забезпечити проведення в м. Житомирі моніторингових досліджень стану сформованості читацької та математичної компетентності випускників початкової школи. ІІ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова О.О.

21 Забезпечити проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA – 2018. ІІ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова О.О.

22 Провести тренінг  з керівниками закладів щодо опрацювання розроблених МОН засобів професійної орієнтації базової та профільної школи. ІІІ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова О.О.

23 Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед усіх категорій керівників та педагогічних працівників щодо реалізації механізму надання субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Протягом року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова О.О.

24 Опрацювати з керівниками приватних закладів розроблену МОН Концепцію розвитку приватної освіти в Україні. ІІІ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова О.О.

25 Сприяти розвитку освітніх послуг, що надаються приватними навчальними закладами (організувати консультації для керівників, провести  роботу по відкриттю потенційних закладів приватної освіти тощо). ІІІ – ІУ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова О.О.

26 Опрацювати з керівниками та заступниками керівників нову процедуру атестації вчителів та керівників. Надати інструкції, рекомендації щодо організації та проведення атестації у 2018-2019 навчальному році. ІІІ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова Н.О.

27 Опрацювати з адміністраціями ЗЗСО Типову інструкцію з діловодства для ЗЗСО. Розробити та надати закладам методичні рекомендації щодо запровадження Типової інструкції з діловодства. ІІІ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова Н.О.

28 Продовжити навчання педагогічних працівників  щодо особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання (згідно з наказом МОН) III квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Шикирава Н.М.

29 Інформувати вчителів-предметників  про дистанційні курси для 9, 10, 11 класів з української мови і літератури, історії та географії України, правознавства (у тому числі для учнів з особливими освітніми потребами), які розміщені на національній електронній платформі III квартал 2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Методисти НМЦ

30 Введення в експлуатацію ЖДНЗ №32 на 105 місць ІУ  квартал 2018 року Арендарчук В.В.

Ковтуненко С.А.

Кошевич Р.Л.

31 Оптимізувати систему документообігу та звітності у ЗЗСО. ІУ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова Н.О.

32 Забезпечити запровадження електронних форм документів. ІУ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова Н.О.

33 Створити в м. Житомирі систему освітньої статистики і аналітики (забезпечити включення ЗЗСО в Єдину державну інформаційну освітню систему). ІУ квартал 2018 року Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Єрмакова Н.О.

34 Забезпечити щоквартальний моніторинг кількості дітей з особливими потребами  – учнів закладів загальної середньої освіти. Щоквартально

протягом 2018 року

Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Набієва Л.Б.

35 Проаналізувати охоплення дітей з особливими потребами  гуртковою та секційною роботою у закладах загальної середньої та позашкільної освіти. ІУ квартал

2018 року

Арендарчук В.В. Кошевич Р.Л.

Набієва Л.Б.

36 Забезпечити психологічний супровід педагогічних працівників в умовах формування нової української школи шляхом проведення семінарів, тренінгів тощо І-ІV квартал  2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Шикирава Н.М.

37 Забезпечити висвітлення  в засобах масової інформації питання про хід реалізації заходів реформування загальної середньої освіти у місті Житомирі І-ІV квартал  2018 року Арендарчук В.В. Мяновська Т.М.

Данілевич Т.С.

38 Забезпечити видатки на проведення реформи загальної середньої освіти. І-ІУ квартал 2018 року Арендарчук В.В.

Ковтуненко С.А.

Щедракова Н.Л.