ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


Реформа української середньої освіти – це проєктування майбутнього нашої країни, адже саме школа формує мислення абсолютної більшості наших дітей, які візьмуть на себе керівництво державою та відповідальність за її економіку.

У концепції  «Нової української школи»  закладено ключові компетентності й наскрізні вміння, якими має володіти учень після закінчення школи. Серед ключових компетентностей – вільне володіння державною мовою, математична, загальнокультурна та екологічна компетентності, підприємливість та інноваційність, економічна компетентність тощо. А також наскрізні вміння – критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми.

Як у зв’язку із цим зміниться школа?

Відбудеться перехід від школи, де дають лише інформацію, до школи, де дитина отримує знання, а також уміння їх застосовувати та цінності для оцінки навколишнього світу і дійсності.

Дуже важливо навчити дітей спілкуватись між собою, створити безпечне середовище для їхнього розвитку.

Таке навчання передбачає впровадження нових методик викладання, зміну формату спілкування учнів, учителів та батьків, упровадження проєктної роботи та навчання через діяльність.

Усе це неможливо вмістити  у 2-річну профільну старшу школу, де діти мають поглибити вивчення профільних предметів та підготуватися до складання зовнішнього оцінювання без шкоди для свого здоров’я.

Саме тому буде  збільшено тривалість навчання на рік та запущено повноцінну старшу профільну школу, де діти отримуватимуть достатні знання для вступу до ВНЗ.

Нова старша профільна школа матиме ліцеї академічного та професійного спрямування.

В академічному ліцеї учень може поглибити знання та вступити до ВНЗ.

У професійному – поряд із загальною середньою освітою, – школярі отримуватимуть першу професію.

Об’єднані територіальні громади України  проводять  реформування системи освіти, не оминуло дане питання і Житомирську міську ОТГ.

Місцева влада відповідально аналізує  демографічний розвиток  міста: має  цифри  кількості  народжених, кількості  дітей, які підуть до першого класу.

Реформа  у сфері  загальної середньої освіти «Нова українська школа» розрахована на період до 2029 року. На другому етапі, що триває зараз (2019-2022 роки), передбачається провести інвентаризацію шкіл та закладів професійної освіти для створення мережі профільних шкіл.

Реформа передбачає, що  початкова школа, яка надає саме початкову освіту, функціонує як окрема  юридична особа. Гімназія надає  базову середню освіту, з 5-го по 9-ий  клас. Початкова школа може бути структурним підрозділом гімназії. Ліцей забезпечує здобуття профільної освіти з 10-го по 12-ий клас. 

Зараз найголовніше  завдання – визначитися,  які ліцеї потрібні. Департамент освіти міської ради веде моніторинг потреб по кількості необхідних місць, по переліку затребуваних профілів, по стану матеріально-технічної бази навчання, кваліфікації педагогів, результатах вступу до вищих навчальних закладів.

Департамент освіти міської ради  звернувся до вищих навчальних закладів і запропонував їм розглянути можливість на наявній у них базі, з кваліфікованими викладачами, мотивацією отримати  студентів  створити наукові ліцеї при житомирських «вишах». «Житомирська політехніка» вже отримала  ліцензію на організацію роботи наукового  ліцею. Університет  вже веде  переговори, щоб з 1 вересня 2021 року  запрацював науковий ліцей.

Частина  ліцеїв  у місті  стануть  академічними ліцеями, тобто – з поглибленим вивченням дисциплін, частина  – професійними  на базі професійно-технічних училищ, де учні будуть  отримувати  середню  освіту і професію.

Наразі  зламаний стереотип про те, що дитина, яка має невисокі результати навчання, піде в ПТУ.

Професійна освіта в умовах сьогодення,  нових технологій та вимог до перепрофілювання напрямків робочих сфер, є більш гнучкою. Санація, модернізація, навчання дітей на  сучасних освітніх базах, зв’язки з партнерами – це кроки створення навчально – практичних центрів з профільною  освітою та оновленою базою. Багато закладів професійної освіти навчилися заробляти самостійно. Крім того, у навчально-практичних центрах дорослі люди є слухачами вечірніх курсів,  де отримують нову  виробничу професію. Оплата спеціалістів в державному секторі середньої ланки на сьогодні незначна, а професія тракториста у середньому складає  – 33 тис. грн., зварювальника 22-24 тис. грн.  Освіта впродовж життя має бути доступною для людей будь-якого віку.

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки, яка зупинить негативні тенденції та перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності України.

Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.