ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, за 2017 р