Інформація по інклюзії ЗДО


В місті Житомирі створено  умови для виховання та навчання дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад або потребують забезпечення особливих умов навчання та виховання.

У місті Житомирі  мережа інклюзивних груп  складає  20  груп  у 8 закладах дошкільної освіти,  до яких за рішенням  обласної та міської психолого-медико-педагогічних консультацій та на підставі заяв батьків зараховано 26 дітей, а саме:

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 10, вул. Грушевського, 89/98, завідуюча Гуть Наталія Євгенівна;

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 45, вул. Трипільська, 14-а, завідуюча Гаршина Елла Володимирівна;

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 70, вул. Івана Мазепи, 4-а, завідуюча Нікон Тетяна Євгенівна;

Житомирський центр розвитку дитини № 5, вул. Покровська, 143, завідуюча Гришко Тетяна Дмитрівна;

Житомирський центр розвитку дитини № 68, проїзд академіка Тутковського, 10, завідуюча Журавська Галина Валеріївна;

Житомирський центр розвитку дитини № 69, вул. Хлібна, 47, завідуюча Гладун Людмила Наріманівна;

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 57, вул. Довженка, 11, завідуюча Зоря Олена Андріївна;

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 46, пров. Шкільний, 6, завідуюча Іванова Тетяна Богданівна.

Залучено до роботи з цією категорією дітей  20  асистентів вихователя, 8 практичних психологів, 16  вчителів-логопедів, 16  вчителів-дефектологів.

На кожну дитину складено програму індивідуального розвитку, призначено групи фахівців індивідуального супроводу, до яких введено вихователів-методистів, вихователів груп, асистентів вихователя, практичних психологів, вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів та медичних сестер.         До інклюзивних груп зараховані діти, які мають порушення психологічного розвитку з недорозвиненням мовлення зі спектром аутизму, діти з порушенням опорно-рухового апарату, хворі на  дитячий церебральний параліч, із соціальною дезадаптацією, з порушеннями комунікативних функцій та соціальної взаємодії.  У закладах, де працюють інклюзивні групи, створені кабінети психологічної корекції, логопедичні кабінети,  куточки  сенсорики  для дій з предметами.

Протягом 2012-2017 років  проведена певна робота по підготовці педагогів міста до впровадження інклюзивної освіти спільно з міжнародними та громадськими організаціями:

  • протягом 2012 – 2017 років –  спільно з Житомирським державним університетом імені Івана Франка проведено  міжнародні щорічні   семінари україно – італійського проекту з питання впровадження  інклюзивної освіти для практичних психологів та соціальних педагогів;
  • у грудні 2012 року – підготовлено заступників директорів, практичних психологів та соціальних педагогів шкільних та дошкільних закладів через  роботу семінару  україно – канадського проекту “ Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні ”;
  • у квітні 2013 року – підготовлено керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вихователів-методистів з питання соціалізації дітей з особливими потребами через роботу семінару  україно – канадського проекту “ Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні ”;
  • у червні 2013 року  – проведено спільно з Житомирським державним університетом імені Івана Франка    міжнародний  семінар україно – італійського проекту з питання впровадження інклюзивної освіти « Професійний супровід дітей з інвалідністю в умовах навчання у державних та приватних школах»;
  • у 2015-2016 н.р. практичні психологи відвідали відкриту лекцію професора Лайла Кауфмана (США):  «Навчання дітей з особливими потребами навичкам мислення вищого порядку: метапізнання та таксономія Блума»;

– у 2014-2016 роках   через співпрацю з Житомирським обласним  благодійним фондом «Берегиня Полісся», який  надає підтримку і допомогу дітям з особливими потребами та їх родинам, проведено реабілітацію за допомогою оздоровчої верхової їзди (іпотерапії). За підтримки Фонду у 2015-2016н.р. був організований семінар-практикум для практичних психологів: «Всесвітній досвід та практичне використання іпотерапії та каністотерапії в реабілітації дітей з особливими потребами» із залученням провідних спеціалістів міжнародного рівня;

– у 2016-2017 навчальному році науково-методичний центр управління освіти  з метою підготовки педагогів міста до роботи в інклюзивних групах та класах з 01.09.2018 року   здійснив наступні методичні заходи:

  • семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи «Особливості комплексного підходу до розвитку, корекції та реабілітації дітей з особливими потребами»;
  • семінар керівників ДЗН, ЦРД, НВК «Готовність навчального закладу до діяльності в умовах інклюзивної освіти»;
  • семінар вихователів спеціалізованих груп, асистентів вихователя ДНЗ в інклюзивній групі «Системне проектування життя дошкільного закладу на інноваційних засадах в умовах інклюзивної освіти», «Реалізація корекційно – розвивального навчання дітей з с особливими освітніми потребами з метою створення адаптивно-освітнього простору в ДНЗ. Диференційований підхід до організації освітнього простору дітей із затримкою психічного розвитку».

Протягом 2018 року  пройдуть  курсову перепідготовку 10 асистентів  вихователів дошкільних закладів.

110 педагогів із 39 навчальних закладів м. Житомира – заступники директорів з навчально-виховної роботи, вчителі початкових класів, асистенти вчителя,асистенти вихователя – стали учасниками обласного тренінгу «Створення інклюзивного середовища в Житомирській області. Інклюзивний простір. Перші кроки.», що проходив у ЖДУ ім. І.Франка з 21 по 23 серпня 2017 р. У якості тренерів були залучені  8 педагогічних працівників, які мають сертифікати тренера з інклюзивної освіти.

190 педагогів м. Житомира 23 листопада 2017 року пройшли програму семінару «Діти з аутизмом в інклюзивному просторі», проведену консулом Європейської асоціації «Аутизм-Європа» Інною Сергієнко.