Календар закінчення 2017-2018 н. р.


Порядок закінчення 2017 – 2018 навчального року та

календар проведення

державної підсумкової атестації – 2018

та зовнішнього незалежного оцінювання – 2018

Закінчення 2017 – 2018 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти визначено наступними документами:

 • лист від 31.01.2018 № 1/9- 66 «Про організоване завершення 2017-2018 навчального року та особливості проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти»,

 • лист Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року № 1/9- 315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 № 1287 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

У цьому навчальному році заклади загальної середньої освіти самостійно визначають строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х та 9-х класів, свята «Останній дзвоник», випускних вечорів.

ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 22 травня до 13 червня 2018 року (основна сесія) та з 02 липня по 11 липня 2018 року (додаткова сесія).

Особливості 2017-2018 н.р. !

Особливості Положення про ДПА:

1. Атестація у навчальних закладах проводиться у письмовій формі. Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2 Атестація випускників 11-х класів проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів надається право пройти атестацію з усіх предметів, визначених Міністерством освіти і науки України, за місцем навчання.

4. Державні атестаційні комісії створюються в навчальних закладах за погодженням з місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації.

5. Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в загальноосвітньому навчальному закладі три роки.

6 . Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені місцевими органами управління освітою, та представники батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу. Для цього представникам батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу необхідно звернутись з письмовою заявою до керівника навчального закладу не менше як за три дні до початку атестації, за розглядом якої видається відповідний наказ керівника навчального закладу.

7. Отримати освіту шляхом екстернату можуть учениці, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17, 18-1 Закону України “Про відпустки”.

8. Апеляційні комісії створюються у відповідних місцевих органах управління освітою з кожного предмета, з якого атестація проводиться у навчальних закладах.

Предмети ДПА у 2017-2018 навчальному році:

ДПА здобувачів початкової освіти здійснюється з двох предметів у формі підсумкових контрольних робіт:

 • української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання);

 • математики.

ДПА здобувачів базової середньої освіти здійснюється у письмовій формі з трьох предметів:

 • українська мова;

 • математика;

 • предмет за вибором педагогічної ради закладу освіти з одного із зазначених предметів:

 • українська література,

 • зарубіжна література,

 • іноземна мова,

 • історія України,

 • всесвітня історія,

 • правознавство,

 • географія,

 • біологія,

 • хімія,

 • фізика,

 • інформатика.

ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти здійснюється у формі ЗНО з трьох предметів:

 • українська мова;

 • математика або історія України (учні мають право обрати один із зазначених предметів незалежно від профілю навчання);

 • предмет за вибором – учні обирають предмет з одного із зазначених предметів:

 • біологія,

 • хімія,

 • фізика,

 • географія,

 • іноземна мова,

 • математика,

 • історія України.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме

з 22 травня до 13 червня 2018 року

Тестування відбудеться

22 травня 2018 року – з математики,

24 травня 2018 року – з української мови і літератури,

29 травня 2018 року – з іспанської, німецької, французької мов,

01 червня 2018 року – з англійської мови,

04 червня 2018 року – з біології,

06 червня 2018 року з історії України,

08 червня 2018 року – з географії,

11 червня 2018 року – з фізики,

13 червня 2018 року – з хімії.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології будуть оголошені до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 21 червня.

Інформація про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року.

Календар підготовки та проведення ДПА – 2018 та ЗНО -2018

Терміни проведення

Зміст заходів

До 02.04.2018

Видати накази про закінчення навчального року та проведення ДПА.

До 02.04.2018

Провести позачергові засідання педрад та батьківські збори з питань проведення ДПА 2018 року.

До 02.04.2018

Визначити строки проведення ДПА для учнів 4-х та 9-х класів та затвердити наказом керівника.

До 02.04.2018

Інформувати учнів та батьків про оцінювання випускників, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, тренувальних зборів міжнародного рівня та проведення для них ДПА.

До 09.04.2018

Надати інформацію про проведення свята «Останній дзвоник».

До 09.04.2018

Надати інформацію про проведення випускних вечорів.

27.04.2018

Подати на погодження клопотання та наказ про склад атестаційних комісій для ДПА у 4-х класах.

27.04.2018

Подати розклад ДПА для 4-х класів.

27.04.2018

Видати наказ про допуск до ДПА учнів-екстернів ( закладів, де організовано екстернат).

15-25.05.2018

ДПА для учнів 4-х класів за графіком закладів.

22.05.2018

Подати на погодження клопотання та накази про склад атестаційних комісій для ДПА у 9-х класах.

22.05.2018

Подати розклади ДПА у 9-х класах.

22.05.2018

ЗНО з математики.

24.05.2018

ЗНО з української мови та літератури.

25.- 31.05.2018

Свято «Останній дзвоник» за графіком закладів.

29.05.2018

ЗНО з іспанської, німецької, французької мови.

01.06.2018

ЗНО з англійської мови.

01.06.2018

Надати результати ДПА учнів 4-х класів до управління освіти.

До 01.06.2018

Надати документи щодо звільнення від ДПА учнів 9-х класів

01-09.06.2018

ДПА для учнів 9-х класів за графіком закладів.

04.06.2018

ЗНО з біології.

До 11.06.2018

Надати документи на випускників 11-х класів, що нагороджуються відповідно до особливих умов нагородження.

До 05.06.2018

Внести змін в базу свідоцтв учнів 9-х класів, що претендують на відзнаку.

06.06.2018

ЗНО з історії України.

08.06.2018

ЗНО з географії.

До 09.06.2018

Зробити розрахунок середнього балу свідоцтв.

До 10.06.2018

Контроль за заповненням додатків до свідоцтв.

09-11. 06.2018

Вручення документів випускникам 9-х класів за графіком закладів.

11.06.2018

ЗНО з фізики.

13.06.2018

ЗНО з хімії.

До 14.06.2018

Подати результати ДПА учнів 9-х класів до управління освіти.

До 15.06.2018

Отримання результатів ЗНО з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології

До 21.06.2018

Отримання результатів ЗНО з історії України, географії, фізики, хімії.

До 23.06.2018

Зробити розрахунок середнього балу атестатів.

До 23.06.2018

Контроль за заповненням додатків до атестатів.

23-24.06.2018

Вручення документів та випускні вечори в 11-х класах за графіком закладів.

До 01.07.2018

Подати результати ДПА учнів 11-х класів до управління освіти.

02-11.07.2018

Додаткова сесія ЗНО.

Єрмакова О.О.

47-48-34