Наказ УО про закінчення навч.року


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 08 .02.2018 р. м. Житомир № 64

Про порядок організованого

закінчення 2017-2018 навчального

року та проведення державної

підсумкової атестації учнів

4-х, 9-х, 11-х класів закладів загальної

середньої освіти усіх типів та

форм власності м. Житомира

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 навчального року та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, Порядку переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30 липня 2015 року за № 924/27369, з метою створення належних умов, які забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації, здійснення контролю за виконанням інваріантної складової змісту загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1.Керівникам закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності:

1.1. Взяти до неухильного виконання лист Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 року № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти».

1.2. Вжити усіх необхідних заходів з питань організованого закінчення 2017-2018 навчального року, проведення державної підсумкової атестації у випускних класах початкової, основної та старшої школи. Видати організаційні накази по закладах з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

До 02.04.2018 року

1.3. Довести лист Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 року № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти» до відома педагогічних працівників на позачерговому засіданні педагогічної ради, до відома випускників 9-х, 11-х класів – на спільних зборах батьків та учнів, до відома батьків учнів 4-х класів – на позачергових батьківських зборах.

Строки проведення державної підсумкової атестації випускників школи І та ІІ ступенів визначити педагогічною радою та затвердити відповідним наказом керівника.

До 02.04.2018 року

1.4. Здійснити особистий контроль за роботою закладу з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, визначених відповідними робочими навчальними планами і програмами на 2017-2018 навчальний рік з урахуванням особливостей структури навчального року. Узагальнити підсумки контролю у наказі по закладу.

До 25.06.2018 року

1.5. Здійснити особистий контроль за діяльністю методичних структур навчальних закладів у частині дотримання інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України під час підготовки завдань для проведення державної підсумкової атестації. Взяти до уваги, що

– атестація проводиться у письмовій формі з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів,

– завдання для підсумкових контрольних робіт для учнів 4-х класів укладають вчителі навчального закладу і затверджує керівник навчального закладу,

– завдання для проведення атестації для учнів 9-х класів укладають учителі відповідного фаху та затверджує керівник навчального закладу,

– завдання для проведення атестації учнів 11-х учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, учнів вечірньої школи, учнів, які хворіли під час основної та додаткової сесії ЗНО, укладаються навчальним закладом та затверджуються керівником навчального закладу,

– завдання укладають вчителі відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань;

– завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

1.6. Визначити рішенням педагогічної ради закладу предмети інваріантної складової навчального плану для проведення атестації учнів 9-х класів, крім атестації з української мови та математики.

До 02.04.2018 року

1.7. Провести інформаційно – роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками та батьківською громадськістю щодо особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок, тренувальних зборів міжнародного рівня, та проведення їх державної підсумкової атестації.

До 02.04.2018 року

1.8. Встановити контроль за дотримання термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Порядку переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу. Взяти до уваги, що:

– річне оцінювання з предметів навчального плану здійснюється на підставі семестрового, що проводиться у межах часу, визначеного робочим навчальним планом;

– річні оцінки з предметів навчального плану виставляються не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру;

– при проведенні річного оцінювання результати державної підсумкової атестації не враховуються;

– коригування результатів річного оцінювання здійснюється за результатами повторного семестрового оцінювання (одного або двох семестрів), що проводиться відповідно до письмових завдань, що мають охоплювати зміст усіх тем, вивчених упродовж відповідного семестру, та графіка, що затверджується наказом керівника закладу. За наслідками коригування результатів річного оцінювання видається відповідний наказ керівника.

1.9. Надати до 09.04.2018 року до управління освіти інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленою формою, а саме:

Інформація

про проведення свята «Останній дзвоник»

з/п

Назва ЗНЗ

Дата проведення

Час проведення

Місце проведення

Учасники урочистостей

Інформація

про проведення випускних вечорів

з/п

Назва ЗНЗ

Дата проведення

Час проведення

Місце вручення атестатів

Місце проведення ІІ частини вечора

1.10. Забезпечити опрацювання тем та розділів навчальних програм з предметів атестації до початку державної підсумкової атестації. Організувати роботу після проведення атестації з певного предмета у режимі узагальнення, повторення, відпрацювання навчальних вмінь та навичок, поглиблення знань тощо. З решти предметів забезпечити виконання навчальних програм в повному обсязі до термінів завершення навчального року, визначених закладом освіти.

1.11. Забезпечити у закладах усіх типів і форм власності організоване закінчення навчальних занять у терміни, визначені закладом.

1.12. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди свята «Останній дзвоник».

1.13. Надати для узагальнення до управління освіти Житомирської міської ради спеціалісту управління Єрмаковій О.О.:

– документи (рішення педагогічної ради та наказ по школі) на учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації за станом здоров’я, та документи, які підтверджують звільнення учнів 9-х, 11-х класів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я.

До 22.05.2018 року – 11 класи

До 01.06.2018 року – 9 класи

– документи (накази по школі) на учнів випускних класів, які є переможцями та учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, конкурсу робіт МАН або братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації з відповідними підтверджуючими документами Міністерства освіти та науки України.

До 22.05.2018 року – 11 класи

До 01.06.2018 року – 9 класи

1.14. Створити належні умови для проходженням учнями-екстернами державної підсумкової атестації за курс основної базової освіти та повної загальної середньої освіти з отриманням документів про освіту державного зразка.

Березень – травень 2018 року

    1. 1.15. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

Березень – квітень 2018 року

    1. 1.16. За результатами річного оцінювання вирішити питання про допуск учнів-екстернів до складання державної підсумкової атестації.

До 27.04.2018 року

1.17. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів із української мови, літературного читання, математики у терміни, визначені закладом.

1.18. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи у терміни, визначені закладом, з таких предметів інваріантної складової робочих навчальних планів, а саме: українська мова; математика; предмет за вибором педагогічної ради навчального закладу, а саме: українська література, зарубіжна література, мова або інтегрований курс «Література» для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин; історія України; всесвітня історія; правознавство (практичний курс); іноземна мова (англійська, німецька, іспанська, французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти); географія; біологія; фізика; хімія; інформатика.

1.19.Забезпечити проведення державної підсумкової атестації учнів

– 11-х класів старшої школи у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

22.05. – 13.06.2018 року

– 11-х класів ВЗОШ Житомирської міської ради за місцем навчання у терміни, визначені закладом.

1.20. Подати до управління освіти Житомирської міської ради на погодження клопотання щодо складу державних атестаційних комісій відповідно до п.ІІІ.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

До 27.04.2018 року – 4 класи

До 22.05.2018 року – 9 класи

До 23.05.2018 року – ВЗОШ

1.21. Подати до управління освіти розклади проведення державної підсумкової атестації 4-х класів за курс школи І ступеню, учнів 9 класів за курс базової загальної середньої освіти:

– за курс школи І ступеню – до 27.04.2018 року;

– за курс базової загальної середньої освіти – до 22.05.2018 року;

– ВЗОШ – до 23.05.2018 р.

1.22. Після початку державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах:

  • внести зміни до бази документів випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою,

До 05.06.2018 року

  • внести зміни до бази документів випускників 11-х класів, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою,

До 11.06.2018 року

  • надіслати документи відповідно до п 2.3. Положення про золоту медаль та срібну медаль до управління освіти,

До 05.06.2018 року

  • для підготовки рішення управління освіти щодо особливих умов нагородження надати підтверджуючі документи на учнів, які зараховані за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, звільнені від ДПА відповідно до Положення, перебували на навчанні за індивідуальною формою, навчалися за екстернатною формою. Не включати цих учнів в наказ по закладу про нагородження «золотими» та «срібними» медалями.

До 05.06.2018 року

1.23. Забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додаток до атестата відповідно до листа МОНУ від 08.02.2010 року № 1/-67.

До 26.06.2018 року

1.24. Забезпечити розрахунок середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту випускників та зробити відповідний запис у додаток до свідоцтва відповідно до листа МОНУ від 28.04.2012 року № 1/9 -326.

До 11.06.2018 року

1.25.Здійснити контроль за роботою класних керівників 9-х та 11-х класів з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11-х класів до отриманих ними балів (річне оцінювання, державна підсумкова атестація), які виставлені до класних журналів.

1.26. Встановити особистий контроль за роботою педагогічних працівників у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року, оформлення додатків до документів про освіту та проведення державної підсумкової атестації учнів. Видати наказ по закладу про здійснення контролю.

Квітень – червень 2018 року

1.27. Документи про базову загальну середню освіту вручити учням, які закінчили 9-ий клас, у терміни, визначені закладом.

1.28. Документи про повну загальну середню освіту вручити випускникам 11-х класів у терміни, визначені закладом, на урочистих зборах із залученням батьків, представників громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

  1. Заступнику начальника управління освіти Кошевич Р.Л.:

2.1. Створити наказом по управлінню освіти апеляційну комісію з кожного предмета, з якого атестація проводиться у навчальних закладах.

До 15.05.2018 року

2.2.Погодити склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної школи.

До 30.04.2018 року – 4 класи

До 22.05.2018 року – 9 класи

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти В.В. Арендарчук  

Заступник начальника

управління освіти

Р.Л. Кошевич

Єрмакова О.О.