Конкурс на призначення педагогічних працівників Комунальної установи «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради


Комунальна установа «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради оголошує конкурс на призначення педагогічних працівників Комунальної установи «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради, а саме:

 • вчитель-логопед
 • вчитель-реабілітолог
 • вчитель-дефектолог (олігофренопедагог)
 • вчитель-дефектолог (тифлопедагог)
 • вчитель-дефектолог (сурдопедагог)
 • практичний психолог

Комунальна установа «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради розташована за адресою: вулиця Кибальчича, 7 м. Житомир, 10009.

Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зі змінами та доповненнями від 30 серпня 2002 року №1298.

На посаду педагогічних працівників призначаються особи, які є громадянами України, мають вищу освіту за спеціальність «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія», «Лікувальна фізкультура» за спеціалізацією: логопед, сурдопедагог, олігофренопедагог, тифлопедагог, а також практичний психолог, вчитель лікувальної фізкультури, не нижче ступеня магістра (спеціаліста), стаж роботи за фахом відповідно до вимог Статуту ІРЦ, а також фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Комунальна установа «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради (актова зала департаменту освіти, каб. №9, вулиця Велика Бердичівська, 7 м.Житомир, 10014) наступні документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • фотокартку 4×6 см.;
 • автобіографію;
 • ксерокопію атестаційного листа (за наявності);
 • ксерокопію документу про курсову перепідготовку (за наявності);
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • копію трудової книжки;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) з додатками;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджуватимуть їх професійні та/або моральні якості.

Документи приймаються конкурсною комісією протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • письмового кваліфікаційного іспиту на перевірку знань законодавства України у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, знань з основної діяльності інклюзивно-ресурсного центру, знання основ спеціальної педагогіки;
 • співбесіди, яка буде проводитись у вигляді структурованого інтерв’ю.

Місце проведення: Департамент освіти Житомирської міської ради.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Самолюк Катерина Василівна, директор Комунальної установи «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради, тел.: 067-318-98-77, e-mail: irc3@ukr.net

 

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя-реабілітолога Комунальної установи «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради зі знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами

 1. Законодавство України у сфері інклюзивної освіти.
 2. Концепція розвитку інклюзивної освіти.
 3. Основні завдання інклюзивної освіти.
 4. Конституційне право на освіту.
 5. Право дітей з особливими освітніми потребами на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (ст.6 п.1, ст.8 п.3, ст.21), «Про дошкільну освіту» (ст.4, ст.12 п.3, ст.14 п.2).
 6. Визначення поняття: інклюзивне навчання, інклюзивне освітнє середовище, особа з особливими освітніми потребами, Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами.
 7. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 зі змінами).

 

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя-реабілітолога Комунальної установи «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради з основної діяльності ІРЦ

 1.  Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність Інклюзивно-ресурсного центру департаменту освіти Житомирської міської ради (далі – ІРЦ).
 2. Правовий статус ІРЦ.
 3. Основні завдання діяльності ІРЦ.
 4. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей: первинний прийом батьків.
 5. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини.
 6. Порядок узагальнення результатів комплексної оцінки.
 7. Повторна комплексна оцінка дитини.
 8. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
 9. Вимоги до фахівців ІРЦ.
 10. Напрями комплексної оцінки фахівцями ІРЦ.

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя-реабілітолога Комунальної установи «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради зі знання основ спеціальної педагогіки

 1.  Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
 2. Загальна характеристика основних груп дітей з особливими потребами. Причини виникнення порушень розвитку.
 3. Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 4. Навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 5. Особливості розвитку дітей із затримкою психічного розвитку.
 6. Навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
 7. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 8. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).
 9. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).
 10. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.
 11. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.
 12. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.
 13. Психолого-педагогічна допомога дітям з особливими освітніми потребами.
 14. Сучасні уявлення про порушення у розвитку дітей. Загальні проблеми психодіагностики порушень у розвитку. Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.
 15. Фактори, які у пренатальний період приводять до порушень психофізичного розвитку дитини.
 16. Фактори, які у натальний та постнатальний період приводять до порушень психофізичного розвитку дитини.
 17. Створення індивідуальної програми розвитку (ІПР) для дітей з особливими освітніми потребами.
 18. Створення корекційно-розвиткового середовища та його роль у процесі навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.
 19. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
 20. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.