ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ЖИТОМИРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 22 ІМ. В.М. КАВУНА


    Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Житомирської міської об’єднаної територіальної  громади (даліу тексті – Положення), затвердженого рішенням сесії Житомирської міської ради від 28.09.2020 №998 із змінами (за посиланнями https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=28073 ; https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=32063) та  на підставі розпорядження міського голови від 11.11.2021 №939 «Про  проведення  конкурсу на посаду директора Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 ім. В.М.Кавуна» оголошується конкурс на посаду директора Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22  ім. В.М. Кавуна.

1.Найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої  освіти:

Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22  ім. В.М. Кавуна; 

10009, м. Житомир, вул. Космонавтів, 36.

2. Найменування посади та умови праці.

 2.1.  Директор.

2.2. Тарифний розряд – 17;  посадовий оклад з 01.12.2021 – 9980,85 грн, а також можливі доплати, надбавки, підвищення, заохочення, розмір яких встановлюється  роботодавцем відповідно до вимог чинного законодавства та умов  строкового  трудового  договору.

Щорічна основна відпустка 56 календарних днів.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин,  обідня перерва – з 13 години 00 хвилин  до 14 години 00 хвилин.

Можливі відрядження.

Ненормований робочий  день.

Строк дії строкового  трудового  договору:

– для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної  середньої  освіти  вперше – два роки;

–  для  особи, яка працювала на посаді керівника закладу загальної  середньої освіти – шість  років.

Робоче місце в індивідуальному кабінеті забезпечується меблями, канцелярськими  товарами  та  необхідною  оргтехнікою.

Інші умови згідно із строковим трудовим  договором.

3. Кваліфікаційні вимоги  до  керівника закладу  загальної  середньої  освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Посаду керівника закладу  загальної  середньої освіти  може  обіймати особа,  яка є громадянином України, яка  вільно володіє державною мовою, має  вищу  освіту ступеня не нижче магістра,  стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи  не менше  трьох  років, організаторські здібності, стан фізичного і  психічного  здоров’я, що  не перешкоджає  виконанню  професійних  обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Положення.

4. Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів  для участі  в  конкурсі.

4.1. Претенденти подають документи особисто (або через уповноважену особу згідно з довіреністю), що надається особі, яка приймає документи, та несуть відповідальність за достовірність поданих  документів:

4.1.1.  Заява про участь у конкурсі (додаток 1).

4.1.2. Письмова згода на обробку персональних даних відповідно до  Закону  України «Про  захист  персональних  даних» (додаток 2).

4.1.3. Автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу).

4.1.4. Копія паспорта  громадянина України.

4.1.5. Копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною  частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста).

4.1.6. Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови).

4.1.7. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти).

4.1.8.  Довідка про відсутність судимості.

4.1.9. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного  огляду.

4.1.10. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості (копію атестаційного листа або інший документ, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам директора, його вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, характеристики,  рекомендації  тощо).

 При поданні документів претендент (представник) має подати  оригінал  документу, який посвідчує особу (підтверджує повноваження), а також оригінали інших документів, копії яких подаються уповноваженій особі, яка здійснює прийом документів.

4.2.  Документи для участі у конкурсі приймаються  з  15.11.2021  до 18.00 год  06.12.2021.

4.3. Місце подання документів: 10014, м.Житомир, вул.Велика Бердичівська, 7, департамент освіти Житомирської міської ради, каб.7 (головний спеціаліст з кадрових питань Кухарчук Тетяна).

Електронна адреса для довідок: osvita@zt-rada.gov.ua

Телефон для довідок: (0412) 47-03-87.

5. Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

5.1. Дата: 15.11.2021. Місце: Житомирська міська  рада, майдан С.П. Корольова, 4/2, Житомир, Житомирська область, 10002.

5.2.     Конкурс  складається  з  таких  етапів:

5.2.1. Прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної  комісії.

5.2.2.  Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

5.2.3.  Прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

5.2.4. Перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам.

5.2.5.   Допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі.

5.2.6. Ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу освіти.

5.2.7.   Проведення  конкурсного  відбору.

5.2.7.1. Перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема  Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування за 100 тестовими питаннями із Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері  загальної середньої освіти, що затверджений наказом МОН України від 19.05.2020 № 654.

5.2.7.2. Перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання за двома  напрямками (знання законодавства та нормативних  документів з питань загальної середньої освіти; знання законодавства та нормативних документів  з питань трудового законодавства).

5.2.7.3. Публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

5.2.8. Визначення переможця конкурсу.

5.2.9. Оприлюднення результатів конкурсу.

 5.3. Тривалість конкурсу не більше ніж два місяці з дня оголошення, умови етапів конкурсу визначаються  відповідно до Положення.

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти контактної особи, яка уповноважена надавати роз’яснення та інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

6.1. Головний спеціаліст з кадрових питань департаменту освіти міської ради Кухарчук Тетяна.

6.2. Департамент  освіти  Житомирської  міської  ради, м.Житомир,   вул.Велика Бердичівська, 7,  каб. № 7;  тел. 47-03-87; osvita@zt-rada.gov.ua

Особи, які  подали не всі документи необхідні для участі у конкурсі згідно з цим оголошенням, або подали документи  після завершення строку подання,  до  участі  у  конкурсі  не  допускаються.

Перелік осіб, яких допущено до  участі  у  конкурсі, буде  оприлюднений на  веб-сайті  Житомирської  міської  ради  (http://zt-rada.gov.ua/advert).

Проведення конкурсу, у тому числі засідань конкурсної комісії, відбувається в режимі онлайн-трансляції на сайті Житомирської міської ради.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, що оприлюднюються на веб-сайті Житомирської міської  ради (http://zt-rada.gov.ua/advert) протягом наступного дня з дня проведення засідання  конкурсної комісії.

Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері  загальної середньої освіти, що затверджений наказом МОН України від 19.05.2020 № 654, за посиланням  https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-primirnogo-pereliku-pitan

Ситуаційні  завдання  після затвердження конкурсною комісією оприлюднюються на веб-сайті Житомирської міської ради  (http://zt-rada.gov.ua/advert) та веб-сайті Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 ім. В.М. Кавуна  (http://22.zosh.zt.ua/).

Упродовж двох  робочих днів з дня завершення  конкурсного відбору конкурсна  комісія визначає переможця або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Житомирської міської ради (http://zt-rada.gov.ua/advert) та веб-сайті Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 ім. В.М. Кавуна  (http://22.zosh.zt.ua/).

ДОКУМЕНТИ

Додатки: заява про участь у конкурсі; письмова згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Завантажити