Правила прийому дітей до дитячих дошкільних закладів.


З метою забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної освіти з 25 грудня 2013 року в дошкільних навчальних закладах міста Житомира запроваджена електронна реєстрація дітей дошкільного віку.

Дитину можна зареєструвати, зайшовши на сайт ( https://reg.isuo.org/preschools ).

Для успішної реєстрації дитини в електронній черзі при заповненні форми заяви, батькам необхідно вказати достовірну інформацію. Подавати заявку можна лише в один дошкільний навчальний заклад. При необхідності, обраний ДНЗ можна змінити, звернувшись до відповідальної особи в закладі дошкільної освіти, в якому зареєстрована дитина. Подача в електронному вигляді заяви забезпечує попередню реєстрацію дитини в електронній черзі з визначенням дати постановки на облік, яка є основою формування черговості.

З покроковою інструкцією “Електронної реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади” детально можна ознайомитись на сайті.

Електронна система дає можливість батькам переглянути загальну інформацію про дошкільний навчальний заклад, нормативну наповнюваність груп, наявність вільних місць, забезпечує прозорість та відкритий доступ до інформації.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»:

– батьки або особи, які їх замінюють, мають право вибирати заклад дошкільної освіти (ст. 36);

– заклад дошкільної освіти задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти (ст.11).

Дитина зараховується до дошкільного навчального закладу у разі, коли:

  • підійшла черга вступу;
  • є наявні місця в закладі.

Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей  у  дошкільні навчальні заклади:

  1. Дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).

Згідно з п.17 статті 20 та п. 2  статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

  1. Дітям військовослужбовців (першочергово).

Згідно з п. 4  статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

  1. Дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово).

Згідно з п.4 статті 83. Закону України «Про прокуратуру». Документ ВРУ 1697-18.

Відповідно до Положення  про дошкільний навчальний заклад:

  • прийом дітей   до   дошкільного   навчального    закладу здійснюється  керівником  протягом  календарного  року на підставі заяви батьків або   осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан   здоров’я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  дитина  може відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження.
  • для  прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи); компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору,   мови,   опорно-рухового   апарату,   інтелекту,  затримкою психічного   розвитку   в  інклюзивні  групи  додатково  подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального      лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру,  направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна  програма  реабілітації  для дітей  з  інвалідністю;
  • під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник   зобов’язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.