Про прийом дітей до 1-го класу в заклади загальної середньої освіти Житомирської міської об’єднаної територіальної громадина 2022-2023 навчальний рік


ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  ЖИТОМИРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Н А К А З

        20.04.2022                        м. Житомир                          №   72  

Про прийом дітей до 1-го

класу в заклади загальної

середньої освіти Житомирської

міської об’єднаної територіальної

громади на 2022/2023 навчальний рік

        На виконання Законів  України  «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту» (розділ ІІ «Доступність повної загальної середньої освіти» статті 6, 8, 9), «Про захист персональних даних», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби (COVID -19), Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, з урахуванням указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ , Указу президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» та  з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей в 1-й клас до закладів загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році 

НАКАЗУЮ:

1. Визначити 1 травня 2022 року датою початку приймання заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік.

2. Визначити 30 червня 2022 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти всіх типів та форм власності:

3.1.  протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

3.2. довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає;

3.3. забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому дітей  до перших класів;                            

3.4. до 01.05.2022 року визначити кількість 1-х класів, які будуть функціонувати у 2022/2023 навчальному році, в залежності від матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення, кількості дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування  закладу, вимог законодавства щодо наповнюваності класів, з урахуванням показників попередньої мережі на 2022/2023 навчальний рік;

3.5. забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками освіти, проводити спільно із закладами дошкільної освіти  заходи щодо залучення дітей до навчання у закладі загальної середньої освіти: спільні педагогічні наради, відслідковування подальших досягнень випускників дошкільних закладів, взаємовідвідування уроків та занять, робота консультаційного пункту з різних спільних проблем дошкільної та початкової ланки освіти;  

3.6. забезпечити  зарахування  до 1-го класу в першу чергу:

➤ дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене одним із наступних  документів:

⇨ паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

⇨ довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;

⇨ витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

⇨ довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» ;

⇨ документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

⇨ рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

⇨ документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму,піднайму,оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що користування житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

⇨ довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

⇨ акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» ;

⇨ акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302);

⇨ інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників;

➤ дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі та проживають на території Житомирської міської територіальної громади;

➤ дітей працівників цього закладу;

➤ випускників дошкільного підрозділу  закладу освіти (у разі його наявності);

3.7. вважати такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, мешканців, що мають постійну реєстрацію та зареєстровані внутрішньо переміщеними особами. Якщо документи на зарахування до 1 класі подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів;

3.8.взяти до уваги, що

➤ дітям, які вступають до першого класу закладу загальної середньої освіти з території обслуговування, закладом не може бути відмовлено у зарахуванні;

➤ рекомендуємо  зарахування до 1 класу провести без процедури жеребкування (про що йдеться у главі 2 розділу ІІ Порядку), оскільки здобуття загальної середньої освіти, у тому числі початкової, гарантується на рівних умовах усім громадянам України;

➤ після першочергового зарахування  відбувається зарахування на вільні місця у порядку надходження заяв;

3.9.провести зарахування до закладу загальної середньої освіти  за наказом директора до початку навчального року;

3.10. врахувати, що для зарахування учня до закладу загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають

➤ заяву встановленого зразку;

➤ копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

➤ оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування;

3.11. забезпечити та організувати зарахування учнів, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами, подання до закладу освіти необхідних документів (їх сканованих копій чи фотокопій) нарочним, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника);

3.12. необхідно врахувати, що діти або один із їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти;

3.13. створити умови безперешкодного доступу до закладів загальної середньої освіти, в яких функціонуватимуть інклюзивні та спеціальні класи;

3.14. прийняти, у разі необхідності, за погодження з департаментом освіти Житомирської міської ради, управлінські рішення щодо відкриття додаткового (додаткових) класу (класів), внесення змін до організації освітнього процесу, вивільнення приміщень від орендарів тощо;

3.15. взяти до уваги, що:

➤ відповідно до статті 9 розділу ІІ  Закону України «Про повну загальну середню освіту» зарахування дітей до закладу освіти на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється, крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти;

➤ не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством;

➤ умови для навчання та виховання першокласників встановлені Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 року № 2205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 листопада 20220 року за № 1111/35394;

➤ обов’язковим є наявність  згоди на обробку персональних даних, надана батьками учня;

3.16.провести інформування громадськості, батьків майбутніх першокласників та розмістити до 01 травня 2022 року на веб-сайтах і стенді закладу, обравши зручні для огляду локації,  інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, порядок прийому дітей до 1-х класів, перелік документів, що підтверджує місце проживання дитини, одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу освіти, прогнозовану кількість 1-х класів;

3.17. надати до 01 травня 2022 року уточнену прогнозовану кількість 1-х класів та учнів у них на електронну адресу: Yermakovino@gmail.com.;

3.18. з метою моніторингу прийому дітей до 1-го класу у 2022/2023 навчальному році просимо до 15.05.2022 року, 27.05.2022 року, 15.06.2021 року,  30.06.2022 року,  01.08.2022 року, 22.08.2022 року надати в департамент освіти міської ради на електронну адресу: Yermakovino@gmail.com

інформацію згідно форми, що додається.

4. Покласти персональну відповідальність за дотримання порядку зарахування учнів до 1-го класу закладів загальної середньої освіти  на керівників закладів.

5. Головному спеціалісту департаменту освіти Наталії ЄРМАКОВІЙ:

5.1. взяти під контроль дотримання вимог щодо зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти;

5.2. за необхідності надавати консультації батькам з питань зарахування учнів до 1-х класів;

5.3. розмістити цей наказ на веб-сайті департаменту освіти Житомирської міської ради до 01.05.2022 року.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника директора департаменту освіти Світлану КОВТУНЕНКО.

        Директор департаменту освіти                                                                       Валентин АРЕНДАРЧУК

        Перший заступник директора департаменту  освіти                                Світлана КОВТУНЕНКО

                

Наталія ЄРМАКОВА