Прийом учнів до 1-х класів продовжується!


    У школах Житомира продовжується прийом першокласників на 2022/2023 навчальний рік. Термін подачі заяв – з першого травня по перше липня 2022 року.

  Зарахування здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 367. 

   Для зарахування дитини до 1-го класу до заяви одного з батьків  додаються:

➤ копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу (під час подання копії перевіряється оригінал);

медична довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (оригінал або копія).

    Станом на 30 травня 2022 року до закладів загальної середньої освіти Житомирської міської територіальної громади подано 1392 заяви про зарахування дітей на навчання до 1-х класів у 2022/2023 навчальному році.

    Подання до закладу освіти необхідних документів (їх сканованих копій чи фотокопій) можливо особисто батьками, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника).