За закладами загальної середньої освіти Житомирської міської територіальної громади закріпили територію обслуговування


    17 лютого 2021 року  виконавчий комітет міської ради прийняв рішення закріпити відповідні території обслуговування за закладами загальної середньої освіти міста Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

    Відповідно до статті 18 Закону України “Про загальну середню освіту” місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати. Територія обслуговування – адміністративно-територіальна одиниця (або її частина чи окремі будинки), визначена і закріплена місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування за закладом освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання дитини.

    Відповідно до абзаців другого і третього частини 1 статті 13 Закону України “Про освіту” кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти”. Така гарантія реалізується, у тому числі, через частину 7 статті 18 Закону України “Про загальну середню освіту”, згідно з якою право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

    Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.