ЗАТВЕРДЖЕНО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ


   Рішення про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Житомирської міської об’єднаної територіальної громади прийнято 28 вересня 2020 року на сесії Житомирської міської ради (далі- Положення).

«Таке рішення обумовлене необхідністю приведення процедури конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Житомирської міської ОТГ у відповідність з вимогами нового Закону України «Про повну загальну середню освіту», – зазначила перша заступниця директора департаменту освіти міської ради  Світлана Ковтуненко.

    Затвердженим Положенням визначено основні правила організації оголошення та проведення конкурсу на посаду керівника закладів загальної середньої освіти, засновником яких є Житомирська міська рада.

   Конкурси на посади директорів проводяться за умов: якщо утворюється новий заклад загальної середньої освіти (одночасно з прийняттям рішення про його утворення); якщо завершується укладений строковий трудовий договір із керівником закладу освіти (не менше, ніж за два місяці до завершення дії договору); якщо відбулося дострокове припинення трудового договору з керівником закладу загальної середньої освіти чи якщо попередній конкурс визнано таким, що не відбувся (не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору).

     Відбір керівників шкіл має здійснюватися спеціальною конкурсною комісією чисельністю 9 осіб. Зокрема,  до її складу ввійдуть:

> 3 депутати Житомирської міської ради (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи), з них на постійній основі до кожної конкурсної комісії включається голова комісії із соціально-гуманітарних питань;

> 3 особи (державні службовці):  від управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації – 2 особи, територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти – 1 особа;

> 3 особи від інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань), а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти, тощо – з них на постійній основі до кожної конкурсної комісії включаються: працівник департаменту освіти Житомирської міської ради, у посадові обов’язки якого включено питання загальної середньої освіти і один представник Житомирської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

    Також, на засіданнях конкурсної комісії за рішенням 2/3 від складу комісії, можуть бути присутніми особи, які виявили аргументоване бажання бути присутніми під час роботи конкурсної комісії.

     Згідно із документом, посаду керівника закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може обіймати особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

    Одним із етапів конкурсного відбору претендентів на посаду директора є перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема, Закону України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти. Знання законодавства перевіряються письмовим тестуванням; професійні компетентності – виконанням письмового ситуаційного завдання. Завершується конкурсний відбір – публічною та відкритою презентацією державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої  освіти.  

    Конкурсна комісія визначає переможця серед числа кандидатів, які набрали не менше 24 балів за результатами всіх етапів конкурсного відбору.  При рівному результаті загального єдиного балу конкурсантів проводиться рейтингове голосування членів комісії, за яким визначається переможець. Під час проведення кожного з етапів конкурсного відбору обов’язково має бути забезпечено відеофіксацію та, якщо можливо відеотрансляцію, з подальшим оприлюдненням на веб-сайті Житомирської міської ради та веб-сайті закладу загальної середньої  освіти, в якому відкрита вакансія керівника.